Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Cao Bằng, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Cao Bằng


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Cao Bằng phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Cao Bằng ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Cao Bằng, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Cao Bằng

SOẠN TIN: HBC  06  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Cao Bằng bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Cao Bằng, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!
Mã trường
Trường
Soạn tin
003
THPT Thị xã Cao Bằng
Soạn tin: HBC 06 003 Gửi 8785
004
THPT Chuyên Cao Bằng
Soạn tin: HBC 06 004 Gửi 8785
008
THPT Bảo Lạc
Soạn tin: HBC 06 008 Gửi 8785
010
THPT Thông Nông
Soạn tin: HBC 06 010 Gửi 8785
012
THPT Hà Quảng
Soạn tin: HBC 06 012 Gửi 8785
013
THPT Nà Giàng
Soạn tin: HBC 06 013 Gửi 8785
015
THPT Trà Lĩnh
Soạn tin: HBC 06 015 Gửi 8785
016
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 06 016 Gửi 8785
018
THPT Trùng Khánh
Soạn tin: HBC 06 018 Gửi 8785
019
THPT Pò Tấu
Soạn tin: HBC 06 019 Gửi 8785
020
THPT Thông Huề
Soạn tin: HBC 06 020 Gửi 8785
023
THPT Nguyên Bình
Soạn tin: HBC 06 023 Gửi 8785
024
THPT Tinh Túc
Soạn tin: HBC 06 024 Gửi 8785
025
THPT Nà Bao
Soạn tin: HBC 06 025 Gửi 8785
027
THPT Hoà An
Soạn tin: HBC 06 027 Gửi 8785
028
THPT Cao Bình
Soạn tin: HBC 06 028 Gửi 8785
031
THPT Quảng Uyên
Soạn tin: HBC 06 031 Gửi 8785
032
THPT Đống Đa
Soạn tin: HBC 06 032 Gửi 8785
035
THPT Thạch An
Soạn tin: HBC 06 035 Gửi 8785
036
THPT Canh Tân
Soạn tin: HBC 06 036 Gửi 8785
038
THPT Hạ Lang
Soạn tin: HBC 06 038 Gửi 8785
039
THPT Bằng Ca
Soạn tin: HBC 06 039 Gửi 8785
041
THPT Bảo Lâm
Soạn tin: HBC 06 041 Gửi 8785
043
THPT Phục Hoà
Soạn tin: HBC 06 043 Gửi 8785
044
THPT Bế Văn Đàn
Soạn tin: HBC 06 044 Gửi 8785
045
THPT Cách Linh
Soạn tin: HBC 06 045 Gửi 8785
054
THPT Lục Khu
Soạn tin: HBC 06 054 Gửi 8785
055
THPT Bản Ngà
Soạn tin: HBC 06 055 Gửi 8785
057
THPT Lý Bôn
Soạn tin: HBC 06 057 Gửi 8785>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Cao Bằng

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Cao Bằng

SOẠN TIN: HBD 06 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 06 là mã tỉnh của Tỉnh Cao Bằng; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Cao Bằng và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 06 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Cao Bằng, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top