Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Lạng Sơn, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Lạng Sơn


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Lạng Sơn phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Lạng Sơn ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Lạng Sơn, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Lạng Sơn

SOẠN TIN: HBC  10  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Lạng Sơn bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Lạng Sơn

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Lạng Sơn

SOẠN TIN: HBD 10 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 10 là mã tỉnh của Tỉnh Lạng Sơn; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Lạng Sơn và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 10 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường THPT Lạng Sơn
Mã trường
Trường
001
THPT Việt Bắc
002
THPT Chu Văn An
007
THPT Ngô Thì Sỹ
009
THPT Tràng Định
011
THPT Bình Độ
013
THPT Bình Gia
015
THPT Pác Khuông
017
THPT Văn Lãng
020
THPT Bắc Sơn
021
THPT Vũ Lễ
024
THPT Lương Văn Tri
025
THPT Văn Quan
028
THPT Đồng Đăng
029
THPT Cao Lộc
032
THPT Lộc Bình
033
THPT Na Dương
036
THPT Chi Lăng
037
THPT Hoà Bình
040
THPT Đình Lập
043
THPT Hữu Lũng
044
THPT Vân Nham
047
THPT Tú Đoạn
048
THPT Đồng Bành


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top