Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam á
a) Bối cảnh lịch sử:
- Từ giữa XIX, các nước Âu - Mỹ đua nhau bành trướng thế lực, xâm chiếm thuộc địa, Đông Nam á trở thành đối tượng nhòm ngó
- Nửa đầu thế kỷ XIX, các nước Đông Nam á rơi vào khủng hoảng suy yếub) Quá trình xâm lược Đông Nam Á
In-đô-nê-xia
Giữa XIX thành thuộc địa Hà Lan

Philippin
Cuối XIX trở thành thuộc địa của Mỹ

Miến Điện
1885 Anh sát nhập thành 1 tỉnh của ấn Độ

Mã Lai
Đầu XX trở thành thuộc địa Anh

Đông Dương
Cuối XIX thành thuộc địa Pháp

 - Riêng T. Lan giữ được độc lập tương đối
c) Nguyên nhân Đông Nam Á bị xâm lược
- Nằm trong vị trí chiến lược quan trọng
- Giàu tài nguyên
- Nhu cầu thị trường
- Chế độ phong kiến ở Đông Nam á suy yếu
2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xia
K/n tiêu biểu
Thời gian

Đi-pô-nê-gô-rô
1825 - 1830

N.dân A-chê
1873 -

Tây Xumatơra
1873 - 1909

Ca-li-man-tan
1884 - 1886

Sa-min lãnh đạo
1890 -

- Phong trào công nhân

- Hiệp hội công nhân đường sắt 1905
- Hiệp hội công nhân xe lửa 1908
- 5/1920, Đẳng Cộng sản In-đô-nê-xia thành lập

- Giai cấp TS
Có vai trò lớn đầu thế kỷ XX

 
3) Phong trào chống thực dân ở Philippin
a) Nguyên nhân
- Từ giữa thế kỷ XVI, Philippin là thuộc địa Tây Ban Nha. Hơn 300 năm dưới sự thống trị của Tây Ban Nha, đời sống nhân dân Philippin khốn khổ
- Mâu thuẫn giữa nhân dân Philippin với Tây Ban Nha SS. Cuối XIX đầu XX, phong trào đấu tranh phát triển mạnh
b) Các phong trào tiêu biểu
Phong trào
Thời gian
Kết quả

Nhân dân Ca-vi-tô
1872
Thất bại

Cải cách Hôxê Ri đan
1892


Bạo động Bô-ni-pha-xiô
1892 - 1897


- Năm 1898, Mỹ gây chién với Tây Ban Nha. Philippin trở thành thuộc địa của Mỹ.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top