a) Bối cảnh lịch sử
- Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các nước tư bản phương Tây đua nhau đi tìm kiếm thuộc địa
- Thị trường Trung Quốc trở thành đối tượng nhòm ngó của nhiều đế quốc, đầu tiên là Anhb) Quá trình xâm lược Trung Quốc
- Thực dân Anh đòi Trung Quốc mở cửa tự do buôn bán thuốc phiện.
- Chính quyền Mãn Thanh đã tịch thu và đốt các tàu buôn Anh. Cuộc Chiến tranh thuốc phiện bùng nổ ( 6/1840 - 8/1842). Mãn Thanh phải ký Điều ước Nam Kinh, Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến.
- Sau Chiến tranh thuốc phiện các nước đế quốc đua nhau xâu xé Trung Quốc
Đức Chiếm tỉnh Sơn Đông
Anh Châu thổ sông Trường Giang
Pháp Vân Nam, Quảng Đông, Q. Tây
Nga - Nhật Vùng Đông Bắc

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top