Đã có điểm thi vào lớp 10 năm 2014 TP Hải Phòng

Để xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014  của thí sinh thi tại TP Hải Phòng


Hãy soạn tin
: HBD 03 SBD gửi 8785 

Trong đó: 03 là mã tỉnh; SBD là số báo danh của thí sinh cần xem
Ví dụ: Xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của thí sinh có số báo danh 123456, Soạn tin: HBD 03 123456 gửi 8785

Kết quả thi sẽ được gửi đến điện thoại của bạn ngay lập tức.


Xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của các tỉnh khác, 
Soạn tin: HBD Mã tỉnh Số báo danh gửi 8785
Mã tỉnh, xem tại đây: http://www.tracuudiemthi.com.vn/2014/06/xem-iem-thi-vao-lop-10-nam-hoc-2014-2015.html

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top