Bảng mã trường THPT tỉnh Bắc GiangMã trường
Trường
Soạn tin
011
THPT Ngô Sỹ Liên
Soạn tin: HBC 18 011 Gửi 8785
012
THPT Chuyên Bắc Giang
Soạn tin: HBC 18 012 Gửi 8785
013
THPT Thái Thuận
Soạn tin: HBC 18 013 Gửi 8785
014
THPT Yên Thế
Soạn tin: HBC 18 014 Gửi 8785
015
THPT Bố Hạ
Soạn tin: HBC 18 015 Gửi 8785
016
THPT Lục Ngạn 1
Soạn tin: HBC 18 016 Gửi 8785
017
THPT Lục Ngạn 2
Soạn tin: HBC 18 017 Gửi 8785
018
THPT Lục ngạn 3
Soạn tin: HBC 18 018 Gửi 8785
019
THPT Lục Nam
Soạn tin: HBC 18 019 Gửi 8785
020
THPT Cẩm Lý
Soạn tin: HBC 18 020 Gửi 8785
021
THPT Phương Sơn
Soạn tin: HBC 18 021 Gửi 8785
022
THPT Tứ Sơn
Soạn tin: HBC 18 022 Gửi 8785
023
THPT Tân Yên 1
Soạn tin: HBC 18 023 Gửi 8785
024
THPT Tân Yên 2
Soạn tin: HBC 18 024 Gửi 8785
025
THPT Nhã Nam
Soạn tin: HBC 18 025 Gửi 8785
026
THPT Hiệp Hoà 1
Soạn tin: HBC 18 026 Gửi 8785
027
THPT Hiệp Hoà 2
Soạn tin: HBC 18 027 Gửi 8785
028
THPT Hiệp Hoà 3
Soạn tin: HBC 18 028 Gửi 8785
029
THPT Lạng Giang 1
Soạn tin: HBC 18 029 Gửi 8785
030
THPT Lạng Giang 2
Soạn tin: HBC 18 030 Gửi 8785
031
THPT Lạng Giang 3
Soạn tin: HBC 18 031 Gửi 8785
032
THPT Việt Yên 1
Soạn tin: HBC 18 032 Gửi 8785
033
THPT Việt Yên 2
Soạn tin: HBC 18 033 Gửi 8785
034
THPT Lý Thường Kiệt
Soạn tin: HBC 18 034 Gửi 8785
035
THPT Yên Dũng 1
Soạn tin: HBC 18 035 Gửi 8785
036
THPT Yên Dũng 2
Soạn tin: HBC 18 036 Gửi 8785
037
THPT Yên Dũng 3
Soạn tin: HBC 18 037 Gửi 8785
044
THPT Mỏ Trạng
Soạn tin: HBC 18 044 Gửi 8785
048
THPT Sơn Động
Soạn tin: HBC 18 048 Gửi 8785
050
THPT Sơn Động 2
Soạn tin: HBC 18 050 Gửi 8785
069
THPT Sơn Động 3
Soạn tin: HBC 18 069 Gửi 8785
070
THPT bán công Lục Ngạn
Soạn tin: HBC 18 070 Gửi 8785
074
THPT Hiệp Hòa 4
Soạn tin: HBC 18 074 Gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top