Bảng mã trường THPT tỉnh Hòa Bình
Mã trường
Trường
Soạn tin
012
THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
Soạn tin: HBC 23 012 Gửi 8785
013
THPT Lạc Long Quân
Soạn tin: HBC 23 013 Gửi 8785
014
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 23 014 Gửi 8785
015
THPT Công Nghiệp
Soạn tin: HBC 23 015 Gửi 8785
017
THPT Ngô Quyền
Soạn tin: HBC 23 017 Gửi 8785
018
THPT Đà Bắc
Soạn tin: HBC 23 018 Gửi 8785
019
THPT Mường Chiềng
Soạn tin: HBC 23 019 Gửi 8785
020
THPT Mai Châu A
Soạn tin: HBC 23 020 Gửi 8785
021
THPT Mai Châu B
Soạn tin: HBC 23 021 Gửi 8785
022
THPT Tân Lạc
Soạn tin: HBC 23 022 Gửi 8785
023
THPT Mường Bi
Soạn tin: HBC 23 023 Gửi 8785
024
THPT Đoàn Kết
Soạn tin: HBC 23 024 Gửi 8785
025
THPT Lạc Sơn
Soạn tin: HBC 23 025 Gửi 8785
026
THPT Cộng Hoà
Soạn tin: HBC 23 026 Gửi 8785
027
THPT Đại Đồng
Soạn tin: HBC 23 027 Gửi 8785
028
THPT Kỳ Sơn
Soạn tin: HBC 23 028 Gửi 8785
029
THPT Phú Cường
Soạn tin: HBC 23 029 Gửi 8785
030
THPT Lương Sơn
Soạn tin: HBC 23 030 Gửi 8785
031
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 23 031 Gửi 8785
032
THPT Bắc Lương Sơn
Soạn tin: HBC 23 032 Gửi 8785
033
THPT Nam Lương Sơn
Soạn tin: HBC 23 033 Gửi 8785
034
THPT Kim Bôi
Soạn tin: HBC 23 034 Gửi 8785
035
THPT 19/5
Soạn tin: HBC 23 035 Gửi 8785
036
THPT Cù Chính Lan
Soạn tin: HBC 23 036 Gửi 8785
037
THPT Thanh Hà
Soạn tin: HBC 23 037 Gửi 8785
038
THPT Lạc Thuỷ A
Soạn tin: HBC 23 038 Gửi 8785
039
THPT Lạc Thuỷ B
Soạn tin: HBC 23 039 Gửi 8785
040
THPT Lạc Thuỷ C
Soạn tin: HBC 23 040 Gửi 8785
041
THPT Yên Thuỷ A
Soạn tin: HBC 23 041 Gửi 8785
042
THPT Yên Thuỷ B
Soạn tin: HBC 23 042 Gửi 8785
043
THPT Cao Phong
Soạn tin: HBC 23 043 Gửi 8785
046
THPT Lũng Vân
Soạn tin: HBC 23 046 Gửi 8785
047
THPT Yên Thuỷ C
Soạn tin: HBC 23 047 Gửi 8785
048
THPT Quyết Thắng
Soạn tin: HBC 23 048 Gửi 8785
049
THPT Thạch Yên
Soạn tin: HBC 23 049 Gửi 8785
050
THPT Yên Hoà
Soạn tin: HBC 23 050 Gửi 8785
051
THPT Bắc Sơn
Soạn tin: HBC 23 051 Gửi 8785
052
THPT Sào Báy
Soạn tin: HBC 23 052 Gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top