Bảng mã trường THPT tỉnh Quảng Ngãi
Mã trường
Trường
Soạn tin
015
THPT Trần Quốc Tuấn
Soạn tin: HBC 35 015 Gửi 8785
016
THPT Lê Trung Đình
Soạn tin: HBC 35 016 Gửi 8785
017
THPT Bình Sơn
Soạn tin: HBC 35 017 Gửi 8785
018
THPT Vạn Tường
Soạn tin: HBC 35 018 Gửi 8785
020
THPT Số 1 Sơn Tịnh
Soạn tin: HBC 35 020 Gửi 8785
021
THPT Ba Gia
Soạn tin: HBC 35 021 Gửi 8785
022
THPT Sơn Mỹ
Soạn tin: HBC 35 022 Gửi 8785
024
THPT Số 1 Tư Nghĩa
Soạn tin: HBC 35 024 Gửi 8785
025
THPT Số 2 Tư Nghĩa
Soạn tin: HBC 35 025 Gửi 8785
027
THPT Số 1 Nghĩa Hành
Soạn tin: HBC 35 027 Gửi 8785
028
THPT Số 2 Nghĩa Hành
Soạn tin: HBC 35 028 Gửi 8785
029
THPT Phạm  Văn Đồng
Soạn tin: HBC 35 029 Gửi 8785
030
THPT Số 2 Mộ Đức
Soạn tin: HBC 35 030 Gửi 8785
032
THPT Số 1 Đức Phổ
Soạn tin: HBC 35 032 Gửi 8785
033
THPT Số 2 Đức Phổ
Soạn tin: HBC 35 033 Gửi 8785
036
THPT Lý Sơn
Soạn tin: HBC 35 036 Gửi 8785
037
THPT Trà Bồng
Soạn tin: HBC 35 037 Gửi 8785
038
THPT Sơn Hà
Soạn tin: HBC 35 038 Gửi 8785
039
THPT Minh Long
Soạn tin: HBC 35 039 Gửi 8785
040
THPT Ba Tơ
Soạn tin: HBC 35 040 Gửi 8785
043
THPT Trần Quang Diệu
Soạn tin: HBC 35 043 Gửi 8785
044
THPT Thu Xà
Soạn tin: HBC 35 044 Gửi 8785
045
THPT Trần Kỳ Phong
Soạn tin: HBC 35 045 Gửi 8785
049
THPT Phạm Kiệt
Soạn tin: HBC 35 049 Gửi 8785
050
THPT Chuyên Lê Khiết
Soạn tin: HBC 35 050 Gửi 8785
051
THPT Đinh Tiên Hoàng
Soạn tin: HBC 35 051 Gửi 8785
052
THPT Tây Trà
Soạn tin: HBC 35 052 Gửi 8785
054
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 35 054 Gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top