Bảng mã trường THPT tỉnh Thái Nguyên
Dùng xem điểm chuẩn - điểm thiMã trường
Trường
Soạn tin
010
THPT Chuyên (Năng khiếu)
Soạn tin: HBC 12 010 Gửi 8785
011
THPT Lương Ngọc Quyến
Soạn tin: HBC 12 011 Gửi 8785
012
THPT Ngô Quyền
Soạn tin: HBC 12 012 Gửi 8785
013
THPT Gang Thép
Soạn tin: HBC 12 013 Gửi 8785
014
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 12 014 Gửi 8785
015
THPT Dương Tự Minh
Soạn tin: HBC 12 015 Gửi 8785
016
THPT Khánh Hoà
Soạn tin: HBC 12 016 Gửi 8785
018
THPT Thái Nguyên
Soạn tin: HBC 12 018 Gửi 8785
019
THPT Lê Quý Đôn
Soạn tin: HBC 12 019 Gửi 8785
020
THPT Sông Công
Soạn tin: HBC 12 020 Gửi 8785
021
THPT Định Hoá
Soạn tin: HBC 12 021 Gửi 8785
022
THPT Bình Yên
Soạn tin: HBC 12 022 Gửi 8785
023
THPT Phú Lương
Soạn tin: HBC 12 023 Gửi 8785
024
THPT Võ Nhai
Soạn tin: HBC 12 024 Gửi 8785
025
THPT Đại Từ
Soạn tin: HBC 12 025 Gửi 8785
026
THPT Đồng Hỷ
Soạn tin: HBC 12 026 Gửi 8785
027
THPT Trại Cau
Soạn tin: HBC 12 027 Gửi 8785
028
THPT Phú Bình
Soạn tin: HBC 12 028 Gửi 8785
029
THPT Lê Hồng Phong
Soạn tin: HBC 12 029 Gửi 8785
030
THPT Bắc Sơn
Soạn tin: HBC 12 030 Gửi 8785
032
THPT Lương Thế Vinh
Soạn tin: HBC 12 032 Gửi 8785
034
THPT Yên Ninh
Soạn tin: HBC 12 034 Gửi 8785
035
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 12 035 Gửi 8785
036
THPT Lương Phú
Soạn tin: HBC 12 036 Gửi 8785
037
THPT Phổ Yên
Soạn tin: HBC 12 037 Gửi 8785
053
THPT Trần Phú ,  Võ Nhai
Soạn tin: HBC 12 053 Gửi 8785
054
THPT Lưu Nhân Chú, Đại tư
Soạn tin: HBC 12 054 Gửi 8785
055
THPT Hoàng Quốc Việt
Soạn tin: HBC 12 055 Gửi 8785
057
THPT Trần Quốc Tuấn, Đồng Hỷ
Soạn tin: HBC 12 057 Gửi 8785
058
THPT Điềm Thuỵ, Phú Bình
Soạn tin: HBC 12 058 Gửi 8785
060
THPT Đào Duy Từ
Soạn tin: HBC 12 060 Gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top