Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Hà Nam, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Hà Nam


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Hà Nam ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hà Nam, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Hà Nam

SOẠN TIN: HBC  24  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hà Nam bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hà Nam, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
011
THPT Chuyên Biên Hòa
Soạn tin: HBC 24 011 Gửi 8785
012
THPT Phủ Lý A
Soạn tin: HBC 24 012 Gửi 8785
013
THPT Phủ Lý B
Soạn tin: HBC 24 013 Gửi 8785
021
THPT Duy Tiên A
Soạn tin: HBC 24 021 Gửi 8785
022
THPT Duy Tiên  B
Soạn tin: HBC 24 022 Gửi 8785
023
THPT Duy Tiên C
Soạn tin: HBC 24 023 Gửi 8785
024
THPT Nguyễn Hữu Tiến
Soạn tin: HBC 24 024 Gửi 8785
031
THPT Kim Bảng A
Soạn tin: HBC 24 031 Gửi 8785
032
THPT Kim Bảng B
Soạn tin: HBC 24 032 Gửi 8785
033
THPT Kim Bảng C
Soạn tin: HBC 24 033 Gửi 8785
035
THPT Lý Thường Kiệt
Soạn tin: HBC 24 035 Gửi 8785
041
THPT Lý Nhân
Soạn tin: HBC 24 041 Gửi 8785
042
THPT Bắc Lý
Soạn tin: HBC 24 042 Gửi 8785
043
THPT Nam
Soạn tin: HBC 24 043 Gửi 8785
045
THPT Nam Cao
Soạn tin: HBC 24 045 Gửi 8785
051
THPT Thanh Liêm A
Soạn tin: HBC 24 051 Gửi 8785
052
THPT Thanh Liêm B
Soạn tin: HBC 24 052 Gửi 8785
055
THPT Thanh Liêm C
Soạn tin: HBC 24 055 Gửi 8785
061
THPT Bình Lục A
Soạn tin: HBC 24 061 Gửi 8785
062
THPT Bình Lục B
Soạn tin: HBC 24 062 Gửi 8785
063
THPT Bình Lục C
Soạn tin: HBC 24 063 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hà Nam

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Hà Nam

SOẠN TIN: HBD 24 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 24 là mã tỉnh của Tỉnh Hà Nam; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Hà Nam và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 24 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Hà Nam, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top