Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Quảng Ngãi, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Quảng Ngãi


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Quảng Ngãi ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Quảng Ngãi, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Quảng Ngãi

SOẠN TIN: HBC  35  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Quảng Ngãi bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
015
THPT Trần Quốc Tuấn
Soạn tin: HBC 35 015 Gửi 8785
016
THPT Lê Trung Đình
Soạn tin: HBC 35 016 Gửi 8785
017
THPT Bình Sơn
Soạn tin: HBC 35 017 Gửi 8785
018
THPT Vạn Tường
Soạn tin: HBC 35 018 Gửi 8785
020
THPT Số 1 Sơn Tịnh
Soạn tin: HBC 35 020 Gửi 8785
021
THPT Ba Gia
Soạn tin: HBC 35 021 Gửi 8785
022
THPT Sơn Mỹ
Soạn tin: HBC 35 022 Gửi 8785
024
THPT Số 1 Tư Nghĩa
Soạn tin: HBC 35 024 Gửi 8785
025
THPT Số 2 Tư Nghĩa
Soạn tin: HBC 35 025 Gửi 8785
027
THPT Số 1 Nghĩa Hành
Soạn tin: HBC 35 027 Gửi 8785
028
THPT Số 2 Nghĩa Hành
Soạn tin: HBC 35 028 Gửi 8785
029
THPT Phạm  Văn Đồng
Soạn tin: HBC 35 029 Gửi 8785
030
THPT Số 2 Mộ Đức
Soạn tin: HBC 35 030 Gửi 8785
032
THPT Số 1 Đức Phổ
Soạn tin: HBC 35 032 Gửi 8785
033
THPT Số 2 Đức Phổ
Soạn tin: HBC 35 033 Gửi 8785
036
THPT Lý Sơn
Soạn tin: HBC 35 036 Gửi 8785
037
THPT Trà Bồng
Soạn tin: HBC 35 037 Gửi 8785
038
THPT Sơn Hà
Soạn tin: HBC 35 038 Gửi 8785
039
THPT Minh Long
Soạn tin: HBC 35 039 Gửi 8785
040
THPT Ba Tơ
Soạn tin: HBC 35 040 Gửi 8785
043
THPT Trần Quang Diệu
Soạn tin: HBC 35 043 Gửi 8785
044
THPT Thu Xà
Soạn tin: HBC 35 044 Gửi 8785
045
THPT Trần Kỳ Phong
Soạn tin: HBC 35 045 Gửi 8785
049
THPT Phạm Kiệt
Soạn tin: HBC 35 049 Gửi 8785
050
THPT Chuyên Lê Khiết
Soạn tin: HBC 35 050 Gửi 8785
051
THPT Đinh Tiên Hoàng
Soạn tin: HBC 35 051 Gửi 8785
052
THPT Tây Trà
Soạn tin: HBC 35 052 Gửi 8785
054
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 35 054 Gửi 8785

>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Quảng Ngãi

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Quảng Ngãi

SOẠN TIN: HBD 35 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 35 là mã tỉnh của Tỉnh Quảng Ngãi; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Quảng Ngãi và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 35 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top