Lịch thi: Thi vào các ngày 27, 28  tháng 6 năm 2014Ngày
Buổi
Môn thi
Giờ cắt
bì đề thi
Giờ phát đề
cho thí sinh
Giờ bắt
đầu làm bài

Thời gian
làm bài

27/6
2014
Chiều
Ngữ văn
14 giờ 00
14 giờ 25
14 giờ 30

120 phút

28/6
2014
Sáng
Toán
  7 giờ 30
7 giờ 55
8 giờ 00
 
120 phút

Chiều

Ngoại ngữ

14 giờ 00
14 giờ 25
14 giờ 30

60 phút

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top