Mã trường THPT tỉnh Cao Bằng


Mã trường
Trường
003
THPT Thị xã Cao Bằng
004
THPT Chuyên Cao Bằng
008
THPT Bảo Lạc
010
THPT Thông Nông
012
THPT Hà Quảng
013
THPT Nà Giàng
015
THPT Trà Lĩnh
016
THPT Quang Trung
018
THPT Trùng Khánh
019
THPT Pò Tấu
020
THPT Thông Huề
023
THPT Nguyên Bình
024
THPT Tinh Túc
025
THPT Nà Bao
027
THPT Hoà An
028
THPT Cao Bình
031
THPT Quảng Uyên
032
THPT Đống Đa
035
THPT Thạch An
036
THPT Canh Tân
038
THPT Hạ Lang
039
THPT Bằng Ca
041
THPT Bảo Lâm
043
THPT Phục Hoà
044
THPT Bế Văn Đàn
045
THPT Cách Linh
054
THPT Lục Khu
055
THPT Bản Ngà
057
THPT Lý Bôn


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top