Mã trường THPT tỉnh Quảng Bình
Mã trường
Trường
Soạn tin
002
THPT Đào Duy Từ, Đồng Hới
Soạn tin: HBC 31 002 Gửi 8785
003
THPT Đồng Hới
Soạn tin: HBC 31 003 Gửi 8785
004
THPT Chuyên Quảng Bình
Soạn tin: HBC 31 004 Gửi 8785
005
THPT Bán công -Đồng Hới
Soạn tin: HBC 31 005 Gửi 8785
009
THPT Tuyên Hoá
Soạn tin: HBC 31 009 Gửi 8785
010
THPT Lê Trực-Tuyên Hoá
Soạn tin: HBC 31 010 Gửi 8785
011
THPT Phan Bội Châu-T. Hoá
Soạn tin: HBC 31 011 Gửi 8785
015
THPT Minh Hoá
Soạn tin: HBC 31 015 Gửi 8785
019
THPT số 1 Quảng Trạch
Soạn tin: HBC 31 019 Gửi 8785
020
THPT số 2 Quảng Trạch
Soạn tin: HBC 31 020 Gửi 8785
021
THPT số 3 Quảng Trạch
Soạn tin: HBC 31 021 Gửi 8785
022
THPT số 4 Quảng Trạch
Soạn tin: HBC 31 022 Gửi 8785
025
THPT số 1 Bố Trạch
Soạn tin: HBC 31 025 Gửi 8785
026
THPT số 2 Bố Trạch
Soạn tin: HBC 31 026 Gửi 8785
027
THPT số 3 Bố Trạch
Soạn tin: HBC 31 027 Gửi 8785
028
THPT số 5 Bố Trạch
Soạn tin: HBC 31 028 Gửi 8785
030
THPT số 4 Bố trạch
Soạn tin: HBC 31 030 Gửi 8785
033
THPT Quảng Ninh
Soạn tin: HBC 31 033 Gửi 8785
034
THPT Ninh Châu -Quảng Ninh
Soạn tin: HBC 31 034 Gửi 8785
036
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn tin: HBC 31 036 Gửi 8785
038
THPT Lệ Thuỷ
Soạn tin: HBC 31 038 Gửi 8785
039
THPT Hoàng Hoa Thám
Soạn tin: HBC 31 039 Gửi 8785
040
THPT Trần Hưng Đạo -Lệ Thuỷ
Soạn tin: HBC 31 040 Gửi 8785
041
THPT Nguyễn  Chí Thanh
Soạn tin: HBC 31 041 Gửi 8785
043
THPT KT Lệ Thuỷ
Soạn tin: HBC 31 043 Gửi 8785
044
THPT Số 5 Quảng Trạch
Soạn tin: HBC 31 044 Gửi 8785


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top