Phần A: NỘI DUNG.
I.                  Ngữ âm:
-         12 nguyên âm đơn.
-         8 nguyên âm đôi.


II.               Ngữ pháp:
1.     Thì của động từ.
a, Thì hiện tại đơn.
b, Thì hiện tại tiếp diễn.
c. Thì hiện tại hoàn thành.
d, Thì quá khứ đơn.
e, Thì quá khứ tiếp diễn.
f, Thì tương lai đơn.
g, Thì tương lai gần.
2. Câu bị động.
Câu bị động ở thì hiện tại đơn.
Câu bị động ở thì hiện tại đơn.
Câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn.
Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành.
Câu bị động ở thì quá khứ đơn.
Câu bị động ở thì quá khứ tiếp diễn.
Câu bị động ở thì tương lai đơn.
Câu bị động ở thì tương lai gần.
3. Mệnh đề quan hệ.
Đại từ quan hệ.
Mệnh đề hạn định.
Mệnh đề không hạn định.
Lược bỏ mệnh đề / đại từ quan hê.
4. Câu điều kiện:
Câu điều kiện loại I:
Câu điều kiện loại II:
Câu điều kiện với động từ: can, must, should, have to…
Câu điều kiện dạng mệnh lệnh cách.
Câu điều kiện với Unless / provided (that) / as long as…
5. Câu gián tiếp.
Câu gián tiếp ở thì hiện tại đơn.
Câu gián tiếp ở thì hiện tại tiếp diễn.
Câu gián tiếp ở thì hiện tại hoàn thành.
Câu gián tiếp ở thì quá khứ đơn.
Câu gián tiếp ở thì quá khứ tiếp diễn.
Câu gián tiếp ở thì tương lai đơn.
Câu gián tiếp ở thì tương lai gần.
6. Câu so sánh.
So sánh tính từ / trạng từ / danh từ.
So sánh hơn.
So sánh nhất.
So sánh ngang bằng.
7. Thành lập từ.
Cách biến đổi từ: Danh từ-Tính từ- Trạng từ-Động từ….
8. Tìm lỗi sai và sửa lại.
Tìm các lỗi sai trong câu phần gạch chân và sửa lại.
Tìm lỗi sai trong các câu của đoạn văn và sửa lại.
Một số mẫu câu. (Bổ sung)
Wish: Mong ước.
Used to.
Be / get used to.
That – clause. (Dạng đầy đủ và dạng rút gọn)
Adverb clause of reason / result.
Adverb clause of concession.

III.           Đọc hiểu.
Cần luyện kỹ năng trả lời các câu hỏi, T/F, điền từ vào chỗ trống, tìm từ thừa trong các câu, đoạn văn…
IV.           Phần viết.
1. Xây dựng câu.
2. Viết lại câu.
3. Viết đoạn văn theo bảng thông tin.

Phần B: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP.
Yêu cầu chung: Giáo viên cần bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng môn tiếng Anh THCS.
-         Giáo viên cần đưa ra đầy đủ các dạng bài tập tương ứng với các đơn vị kiến thức lý thuyết để học sinh tự luyện.
Phần C: HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH LÀM BÀI.
Học sinh cần nắm vững cách làm bài:
-         Chỉ viết phần đáp án trên tờ giấy thi, không phải viết lại đề. Yêu cầu học sinh viết đúng chính tả.
-         Phần ngữ âm chỉ viết đủ số lượng từ theo yêu cầu (nếu thừa số lượng từ sẽ bị trừ điểm)

-         Phần trả lời câu hỏi: Có thể dùng câu trả lời ngắn hoặc đầy đủ .

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top