Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Thái Bình, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Thái Bình

SOẠN TIN: HBC  26  mã trường gửi8785

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Thái Bình ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Thái Bình, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Thái Bình

SOẠN TIN: HBC  26  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Thái Bình bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Thái Bình, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
002
THPT Chuyên Thái Bình
Soạn tin: HBC 26 002 Gửi 8785
003
THPT Lê Quý Đôn
Soạn tin: HBC 26 003 Gửi 8785
004
THPT Nguyễn Đức Cảnh
Soạn tin: HBC 26 004 Gửi 8785
005
THPT Nguyễn Công Trứ
Soạn tin: HBC 26 005 Gửi 8785
006
THPT Nguyễn Thái Bình
Soạn tin: HBC 26 006 Gửi 8785
009
THPT Quỳnh Côi
Soạn tin: HBC 26 009 Gửi 8785
010
THPT Quỳnh Thọ
Soạn tin: HBC 26 010 Gửi 8785
011
THPT Phụ Dực
Soạn tin: HBC 26 011 Gửi 8785
012
THPT Bán công Quỳnh Phụ
Soạn tin: HBC 26 012 Gửi 8785
013
THPT Trần Hưng Đạo
Soạn tin: HBC 26 013 Gửi 8785
017
THPT Hưng Nhân
Soạn tin: HBC 26 017 Gửi 8785
018
THPT Bắc Duyên Hà
Soạn tin: HBC 26 018 Gửi 8785
019
THPT Nam Duyên Hà
Soạn tin: HBC 26 019 Gửi 8785
020
THPT Đông Hưng Hà
Soạn tin: HBC 26 020 Gửi 8785
021
THPT Trần Thị Dung
Soạn tin: HBC 26 021 Gửi 8785
024
THPT Tiên Hưng
Soạn tin: HBC 26 024 Gửi 8785
025
THPT Bắc Đông Quan
Soạn tin: HBC 26 025 Gửi 8785
026
THPT Nam Đông Quan
Soạn tin: HBC 26 026 Gửi 8785
027
THPT Mê Linh
Soạn tin: HBC 26 027 Gửi 8785
028
THPT Đông Quan
Soạn tin: HBC 26 028 Gửi 8785
032
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 26 032 Gửi 8785
033
THPT Vũ Tiên
Soạn tin: HBC 26 033 Gửi 8785
034
THPT Lý Bôn
Soạn tin: HBC 26 034 Gửi 8785
035
THPT Hùng Vương
Soạn tin: HBC 26 035 Gửi 8785
036
THPT Phạm Quang Thẩm
Soạn tin: HBC 26 036 Gửi 8785
039
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 26 039 Gửi 8785
040
THPT Bắc Kiến Xương
Soạn tin: HBC 26 040 Gửi 8785
041
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 26 041 Gửi 8785
042
THPT Bình Thanh
Soạn tin: HBC 26 042 Gửi 8785
043
THPT Hồng Đức
Soạn tin: HBC 26 043 Gửi 8785
046
THPT Tây Tiền Hải
Soạn tin: HBC 26 046 Gửi 8785
047
THPT Nam Tiền Hải
Soạn tin: HBC 26 047 Gửi 8785
048
THPT Đông Tiền Hải
Soạn tin: HBC 26 048 Gửi 8785
049
THPT Hoàng Văn Thái
Soạn tin: HBC 26 049 Gửi 8785
052
THPT Đông Thụy Anh
Soạn tin: HBC 26 052 Gửi 8785
053
THPT Tây Thụy Anh
Soạn tin: HBC 26 053 Gửi 8785
054
THPT Thái Ninh
Soạn tin: HBC 26 054 Gửi 8785
055
THPT Thái Phúc
Soạn tin: HBC 26 055 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Thái Bình

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Thái Bình

SOẠN TIN: HBD 26 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 26 là mã tỉnh của Tỉnh Thái Bình; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Thái Bình và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 26 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Thái Bình, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top