Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên TP. Hồ Chí Minh các năm 2010-2011-2012-2013

Để đáp ứng nhu cầu của thí sinh thi vào lớp 10 tham khảo điểm chuẩn vào mỗi trường THPT chuyên  tại TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi giới thiệu dữ liệu tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10  chuyên của các trường THPT công lập tại TP. Hồ Chí Minh năm 2010-2011-2012-2013-2014.

Nguồn dữ liệu do Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh công bố mỗi năm vào mùa tuyển sinh.

Để xem các thông tin khác về tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014-2015 TP. Hồ Chí Minh bạn bấm vào đây

Quy ước soạn tin để xem điểm chuẩn vào lớp 10 mỗi trường THPT chuyên  tại TP. Hồ Chí Minh
các năm 2010-2011-2012-2013

(Cú pháp chung: HB dấu cách Mã dấu cách gửi 8785) 

Lưu ý soạn đúng cú pháp để lấy dữ liệu đúng
Trường
Soạn tin
11234
THPT chuyên Lê Hồng Phong -ANH
Soạn tin: HB  11234 gửi 8785
11235
THPT chuyên Lê Hồng Phong-HÓA
Soạn tin: HB  11235 gửi 8785
11236
THPT chuyên Lê Hồng Phong-LÍ
Soạn tin: HB  11236 gửi 8785
11237
THPT chuyên Lê Hồng Phong -SINH
Soạn tin: HB  11237 gửi 8785
11238
THPT chuyên Lê Hồng Phong-TIN
Soạn tin: HB  11238 gửi 8785
11239
THPT chuyên Lê Hồng Phong-TOÁN
Soạn tin: HB  11239 gửi 8785
11240
THPT chuyên Lê Hồng Phong-TRUNG
Soạn tin: HB  11240 gửi 8785
11241
THPT chuyên Lê Hồng Phong-VĂN
Soạn tin: HB  11241 gửi 8785
11242
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-ANH
Soạn tin: HB  11242 gửi 8785
11243
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-HÓA
Soạn tin: HB  11243 gửi 8785
11244
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-LÍ
Soạn tin: HB  11244 gửi 8785
11245
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa -SINH
Soạn tin: HB  11245 gửi 8785
11246
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-TOÁN
Soạn tin: HB  11246 gửi 8785
11247
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa -VĂN
Soạn tin: HB  11247 gửi 8785
11248
THPT Nguyễn Thượng Hiền-ANH
Soạn tin: HB  11248 gửi 8785
11249
THPT Nguyễn Thượng Hiền-HÓA
Soạn tin: HB  11249 gửi 8785
11250
THPT Nguyễn Thượng Hiền-LÍ
Soạn tin: HB  11250 gửi 8785
11251
THPT Nguyễn Thượng Hiền-SINH
Soạn tin: HB  11251 gửi 8785
11252
THPT Nguyễn Thượng Hiền-TOÁN
Soạn tin: HB  11252 gửi 8785
11253
THPT Nguyễn Thượng Hiền-VĂN
Soạn tin: HB  11253 gửi 8785
11254
THPT Gia Định-ANH
Soạn tin: HB  11254 gửi 8785
11255
THPT Gia Định-HÓA
Soạn tin: HB  11255 gửi 8785
11256
THPT Gia Định-LÍ
Soạn tin: HB  11256 gửi 8785
11257
THPT Gia Định-TOÁN
Soạn tin: HB  11257 gửi 8785
11258
THPT Gia Định-VĂN
Soạn tin: HB  11258 gửi 8785
11259
THPT Mạc Đĩnh Chi -ANH
Soạn tin: HB  11259 gửi 8785
11260
THPT Mạc Đĩnh Chi-HÓA
Soạn tin: HB  11260 gửi 8785
11261
THPT Mạc Đĩnh Chi-LÍ
Soạn tin: HB  11261 gửi 8785
11262
THPT Mạc Đĩnh Chi-SINH
Soạn tin: HB  11262 gửi 8785
11263
THPT Mạc Đĩnh Chi-TOÁN
Soạn tin: HB  11263 gửi 8785
11264
THPT Mạc Đĩnh Chi-VĂN
Soạn tin: HB  11264 gửi 8785
11265
THPT Nguyễn Hữu Cầu-ANH
Soạn tin: HB  11265 gửi 8785
11266
THPT Nguyễn Hữu Cầu-HÓA
Soạn tin: HB  11266 gửi 8785
11267
THPT Nguyễn Hữu Cầu-LÍ
Soạn tin: HB  11267 gửi 8785
11268
THPT Nguyễn Hữu Cầu-TOÁN
Soạn tin: HB  11268 gửi 8785
11269
THPT Nguyễn Hữu Huân-ANH
Soạn tin: HB  11269 gửi 8785
11270
THPT Nguyễn Hữu Huân-HÓA
Soạn tin: HB  11270 gửi 8785
11271
THPT Nguyễn Hữu Huân-LÍ
Soạn tin: HB  11271 gửi 8785
11272
THPT Nguyễn Hữu Huân-TOÁN
Soạn tin: HB  11272 gửi 8785
11273
THPT Nguyễn Hữu Huân-VĂN
Soạn tin: HB  11273 gửi 8785
11274
THPT Củ Chi-ANH
Soạn tin: HB  11274 gửi 8785
11275
THPT Củ Chi-HÓA
Soạn tin: HB  11275 gửi 8785
11276
THPT Củ Chi-LÍ
Soạn tin: HB  11276 gửi 8785
11277
THPT Củ Chi-TOÁN
Soạn tin: HB  11277 gửi 8785
11278
THPT Trung Phú-ANH
Soạn tin: HB  11278 gửi 8785
11279
THPT Trung Phú-HÓA
Soạn tin: HB  11279 gửi 8785
11280
THPT Trung Phú-LÍ
Soạn tin: HB  11280 gửi 8785
11281
THPT Trung Phú-TOÁN
Soạn tin: HB  11281 gửi 8785
11282
THPT chuyên Lê Hồng Phong- Lớp không chuyên
Soạn tin: HB  11282 gửi 8785
11283
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa- Lớp không chuyên
Soạn tin: HB  11283 gửi 8785


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top