Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của TỉnhPhú Thọ, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của TỉnhPhú Thọ


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT TỉnhPhú Thọ phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của TỉnhPhú Thọ ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại TỉnhPhú Thọ, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

TỉnhPhú Thọ

SOẠN TIN: HBC  15  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại TỉnhPhú Thọ bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại TỉnhPhú Thọ, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!
Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Việt Trì
Soạn tin: HBC 15 001 Gửi 8785
002
THPT Nguyễn Tất Thành
Soạn tin: HBC 15 002 Gửi 8785
003
THPT Công nghiệp Việt Trì
Soạn tin: HBC 15 003 Gửi 8785
004
THPT Bán công Công nghiệp Việt trì
Soạn tin: HBC 15 004 Gửi 8785
005
THPT Chuyên Hùng Vương
Soạn tin: HBC 15 005 Gửi 8785
007
THPT Lê Quý Đôn
Soạn tin: HBC 15 007 Gửi 8785
009
THPT Herman
Soạn tin: HBC 15 009 Gửi 8785
011
THPT Hùng Vương
Soạn tin: HBC 15 011 Gửi 8785
012
THPT Bán công Hùng Vương
Soạn tin: HBC 15 012 Gửi 8785
013
THPT Thị Xã Phú Thọ
Soạn tin: HBC 15 013 Gửi 8785
016
THPT Đoan Hùng
Soạn tin: HBC 15 016 Gửi 8785
017
THPT Bán công Đoan Hùng
Soạn tin: HBC 15 017 Gửi 8785
018
THPT Chân Mộng
Soạn tin: HBC 15 018 Gửi 8785
019
THPT Quế Lâm
Soạn tin: HBC 15 019 Gửi 8785
021
THPT Thanh Ba
Soạn tin: HBC 15 021 Gửi 8785
022
THPT Bán công Thanh Ba
Soạn tin: HBC 15 022 Gửi 8785
024
THPT Yển Khê
Soạn tin: HBC 15 024 Gửi 8785
025
THPT Hạ Hoà
Soạn tin: HBC 15 025 Gửi 8785
026
THPT Vĩnh Chân
Soạn tin: HBC 15 026 Gửi 8785
027
THPT Xuân Áng
Soạn tin: HBC 15 027 Gửi 8785
029
THPT Cẩm Khê
Soạn tin: HBC 15 029 Gửi 8785
030
THPT Bán công Cẩm Khê
Soạn tin: HBC 15 030 Gửi 8785
031
THPT Hiền Đa
Soạn tin: HBC 15 031 Gửi 8785
032
THPT Phương Xá
Soạn tin: HBC 15 032 Gửi 8785
034
THPT Yên Lập
Soạn tin: HBC 15 034 Gửi 8785
035
THPT Lương Sơn
Soạn tin: HBC 15 035 Gửi 8785
037
THPT Thanh Sơn
Soạn tin: HBC 15 037 Gửi 8785
038
THPT Bán công Thanh Sơn
Soạn tin: HBC 15 038 Gửi 8785
039
THPT Minh Đài
Soạn tin: HBC 15 039 Gửi 8785
040
THPT Hương Cần
Soạn tin: HBC 15 040 Gửi 8785
041
THPT Thạch Kiệt
Soạn tin: HBC 15 041 Gửi 8785
043
THPT Phù Ninh
Soạn tin: HBC 15 043 Gửi 8785
044
THPT Bán công Phù Ninh
Soạn tin: HBC 15 044 Gửi 8785
045
THPT Tử Đà
Soạn tin: HBC 15 045 Gửi 8785
046
THPT Phan  Đăng Lưu
Soạn tin: HBC 15 046 Gửi 8785
047
THPT Trung Giáp
Soạn tin: HBC 15 047 Gửi 8785
049
THPT Long Châu Sa
Soạn tin: HBC 15 049 Gửi 8785
050
THPT Lâm Thao
Soạn tin: HBC 15 050 Gửi 8785
051
THPT Phong Châu
Soạn tin: HBC 15 051 Gửi 8785
052
THPT Bán công Phong Châu
Soạn tin: HBC 15 052 Gửi 8785
054
THPT Tam Nông
Soạn tin: HBC 15 054 Gửi 8785
055
THPT Bán công Tam Nông
Soạn tin: HBC 15 055 Gửi 8785
056
THPT Mỹ Văn
Soạn tin: HBC 15 056 Gửi 8785
058
THPT Thanh Thuỷ
Soạn tin: HBC 15 058 Gửi 8785
059
THPT Trung Nghĩa
Soạn tin: HBC 15 059 Gửi 8785
061
THPT Kỹ Thuật Việt Trì
Soạn tin: HBC 15 061 Gửi 8785
065
THPT Văn Miếu
Soạn tin: HBC 15 065 Gửi 8785
066
THPT Vũ Thê Lang
Soạn tin: HBC 15 066 Gửi 8785
068
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 15 068 Gửi 8785
069
THPT Minh Hoà
Soạn tin: HBC 15 069 Gửi 8785
070
THPT Tản Đà
Soạn tin: HBC 15 070 Gửi 8785
072
THPT Hưng Hoá
Soạn tin: HBC 15 072 Gửi 8785
073
THPT Trường Thịnh
Soạn tin: HBC 15 073 Gửi 8785
074
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 15 074 Gửi 8785

>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại TỉnhPhú Thọ

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

TỉnhPhú Thọ

SOẠN TIN: HBD 15 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 15 là mã tỉnh của TỉnhPhú Thọ; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở TỉnhPhú Thọ và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 15 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại TỉnhPhú Thọ, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top