Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Long an, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Long an


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Long an phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Long an ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Long an, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Long an

SOẠN TIN: HBC  49  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Long an bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Long an, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Lê Quí Đôn
Soạn tin: HBC 49 001 Gửi 8785
002
THPT Tân An
Soạn tin: HBC 49 002 Gửi 8785
003
THPT Nguyễn Thông
Soạn tin: HBC 49 003 Gửi 8785
004
THPT Tân Trụ
Soạn tin: HBC 49 004 Gửi 8785
005
THPT Thủ Thừa
Soạn tin: HBC 49 005 Gửi 8785
006
THPT Nguyễn Hữu Thọ
Soạn tin: HBC 49 006 Gửi 8785
007
THPT Cần Đước
Soạn tin: HBC 49 007 Gửi 8785
008
THPT Rạch Kiến
Soạn tin: HBC 49 008 Gửi 8785
009
THPT Đông Thạnh
Soạn tin: HBC 49 009 Gửi 8785
010
THPT Cần Giuộc
Soạn tin: HBC 49 010 Gửi 8785
011
THPT Đức Hòa
Soạn tin: HBC 49 011 Gửi 8785
012
THPT Hậu Nghĩa
Soạn tin: HBC 49 012 Gửi 8785
013
THPT Đức Huệ
Soạn tin: HBC 49 013 Gửi 8785
014
THPT Thạnh Hóa
Soạn tin: HBC 49 014 Gửi 8785
015
THPT Tân Thạnh
Soạn tin: HBC 49 015 Gửi 8785
016
THPT Mộc Hóa
Soạn tin: HBC 49 016 Gửi 8785
017
THPT Vĩnh Hưng
Soạn tin: HBC 49 017 Gửi 8785
018
THPT Hùng Vương
Soạn tin: HBC 49 018 Gửi 8785
019
THPT Châu Thành
Soạn tin: HBC 49 019 Gửi 8785
020
THPT Tân Trụ 2
Soạn tin: HBC 49 020 Gửi 8785
021
THPT Thủ  Khoa Thừa
Soạn tin: HBC 49 021 Gửi 8785
022
THPT ISCHOOL
Soạn tin: HBC 49 022 Gửi 8785
023
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 49 023 Gửi 8785
024
THPT Long Hòa
Soạn tin: HBC 49 024 Gửi 8785
025
THPT Võ Văn Tần
Soạn tin: HBC 49 025 Gửi 8785
026
THPT Nguyễn Công Trứ
Soạn tin: HBC 49 026 Gửi 8785
027
THPT Nguyễn Đình Chiểu
Soạn tin: HBC 49 027 Gửi 8785
028
THPT Huỳnh Ngọc
Soạn tin: HBC 49 028 Gửi 8785
031
THPT An Ninh
Soạn tin: HBC 49 031 Gửi 8785
032
THPT Tân Hưng
Soạn tin: HBC 49 032 Gửi 8785
033
THPT Gò Đen
Soạn tin: HBC 49 033 Gửi 8785
060
THPT chuyên  Long An
Soạn tin: HBC 49 060 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Long an

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Long an

SOẠN TIN: HBD 49 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 49 là mã tỉnh của Tỉnh Long an; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Long an và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 49 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Long an, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top