Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh An giang, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh An giang


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh An giang phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh An giang ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh An giang, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh An giang

SOẠN TIN: HBC  51  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh An giang bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh An giang, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Long Xuyên
Soạn tin: HBC 51 001 Gửi 8785
002
THPT Thoại Ngọc Hầu
Soạn tin: HBC 51 002 Gửi 8785
003
THPT ISCHOOL Long Xuyên
Soạn tin: HBC 51 003 Gửi 8785
004
THPT Mỹ Thới
Soạn tin: HBC 51 004 Gửi 8785
008
THPT Thủ Khoa Nghiã
Soạn tin: HBC 51 008 Gửi 8785
009
THPT Võ Thị Sáu
Soạn tin: HBC 51 009 Gửi 8785
010
THPT An Phú
Soạn tin: HBC 51 010 Gửi 8785
011
THPT An Phú 2
Soạn tin: HBC 51 011 Gửi 8785
012
THPT Quốc Thái
Soạn tin: HBC 51 012 Gửi 8785
013
THPT Tân Châu
Soạn tin: HBC 51 013 Gửi 8785
014
THPT Đức Trí
Soạn tin: HBC 51 014 Gửi 8785
015
THPT Vĩnh Xương
Soạn tin: HBC 51 015 Gửi 8785
016
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 51 016 Gửi 8785
017
THPT Tiến Bộ
Soạn tin: HBC 51 017 Gửi 8785
018
THPT Nguyễn Chí Thanh
Soạn tin: HBC 51 018 Gửi 8785
019
THPT Trần Văn Thành
Soạn tin: HBC 51 019 Gửi 8785
020
THPT Châu Phú
Soạn tin: HBC 51 020 Gửi 8785
021
THPT Thạnh Mỹ Tây
Soạn tin: HBC 51 021 Gửi 8785
022
THPT Bình Mỹ
Soạn tin: HBC 51 022 Gửi 8785
023
THPT Đoàn Kết
Soạn tin: HBC 51 023 Gửi 8785
024
THPT Tịnh Biên
Soạn tin: HBC 51 024 Gửi 8785
025
THPT Chi Lăng
Soạn tin: HBC 51 025 Gửi 8785
026
THPT Xuân Tô
Soạn tin: HBC 51 026 Gửi 8785
027
THPT Nguyễn Trung Trực
Soạn tin: HBC 51 027 Gửi 8785
029
THPT Ba Chúc
Soạn tin: HBC 51 029 Gửi 8785
030
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn tin: HBC 51 030 Gửi 8785
031
THPT Châu Văn Liêm
Soạn tin: HBC 51 031 Gửi 8785
032
THPT Huỳnh Thị Hưởng
Soạn tin: HBC 51 032 Gửi 8785
033
THPT Long Kiến
Soạn tin: HBC 51 033 Gửi 8785
034
THPT Mỹ Hiệp
Soạn tin: HBC 51 034 Gửi 8785
037
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 51 037 Gửi 8785
039
THPT Vĩnh Bình
Soạn tin: HBC 51 039 Gửi 8785
040
THPT Nguyễn Văn Thoại
Soạn tin: HBC 51 040 Gửi 8785
041
THPT Nguyễn Khuyến
Soạn tin: HBC 51 041 Gửi 8785
044
THPT Vọng Thê
Soạn tin: HBC 51 044 Gửi 8785
046
THPT Hoà Lạc
Soạn tin: HBC 51 046 Gửi 8785
047
THPT Mỹ Hội Đông
Soạn tin: HBC 51 047 Gửi 8785
048
THPT Vĩnh Trạch
Soạn tin: HBC 51 048 Gửi 8785
049
THPT Hòa Bình
Soạn tin: HBC 51 049 Gửi 8785
050
THPT Châu Phong
Soạn tin: HBC 51 050 Gửi 8785
051
THPT Bình Khánh
Soạn tin: HBC 51 051 Gửi 8785
052
THPT Bình Thạnh Đông
Soạn tin: HBC 51 052 Gửi 8785
053
THPT Cần Đăng
Soạn tin: HBC 51 053 Gửi 8785
066
THPT Vĩnh Lộc
Soạn tin: HBC 51 066 Gửi 8785
067
THPT Nguyễn Quang Diêu
Soạn tin: HBC 51 067 Gửi 8785
069
THPT Mỹ Hòa Hưng
Soạn tin: HBC 51 069 Gửi 8785
>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh An giang

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh An giang

SOẠN TIN: HBD 51 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 51 là mã tỉnh của Tỉnh An giang; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh An giang và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 51 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh An giang, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top