Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Đồng Tháp, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Đồng Tháp


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Đồng Tháp ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Đồng Tháp, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Đồng Tháp

SOẠN TIN: HBC  50  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Đồng Tháp bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
101
THPT Lai Vung 1
Soạn tin: HBC 50 101 Gửi 8785
102
THPT Lai Vung 2
Soạn tin: HBC 50 102 Gửi 8785
104
THPT Phan Văn Bảy
Soạn tin: HBC 50 104 Gửi 8785
110
THPT Thành phố Cao Lãnh
Soạn tin: HBC 50 110 Gửi 8785
111
THPT Châu Thành 1
Soạn tin: HBC 50 111 Gửi 8785
112
THPT Châu Thành 2
Soạn tin: HBC 50 112 Gửi 8785
114
THPT Nha Mân
Soạn tin: HBC 50 114 Gửi 8785
120
THPT Trần Quốc Toản
Soạn tin: HBC 50 120 Gửi 8785
130
THPT Kỹ Thuật
Soạn tin: HBC 50 130 Gửi 8785
140
THPT Đỗ Công Tường
Soạn tin: HBC 50 140 Gửi 8785
160
THPT Thiên Hộ Dương
Soạn tin: HBC 50 160 Gửi 8785
170
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
Soạn tin: HBC 50 170 Gửi 8785
210
THPT Thị xã Sa Đéc
Soạn tin: HBC 50 210 Gửi 8785
220
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 50 220 Gửi 8785
230
THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu
Soạn tin: HBC 50 230 Gửi 8785
310
THPT Tân Hồng
Soạn tin: HBC 50 310 Gửi 8785
320
THPT Giồng Thị Đam
Soạn tin: HBC 50 320 Gửi 8785
330
THPT Tân Thành
Soạn tin: HBC 50 330 Gửi 8785
410
THPT Hồng Ngự 1
Soạn tin: HBC 50 410 Gửi 8785
420
THPT Hồng Ngự 2
Soạn tin: HBC 50 420 Gửi 8785
430
THPT Hồng Ngự 3
Soạn tin: HBC 50 430 Gửi 8785
440
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 50 440 Gửi 8785
460
THPT Long Khánh A
Soạn tin: HBC 50 460 Gửi 8785
510
THPT Tam Nông
Soạn tin: HBC 50 510 Gửi 8785
520
THPT Tràm Chim
Soạn tin: HBC 50 520 Gửi 8785
610
THPT Thanh Bình 1
Soạn tin: HBC 50 610 Gửi 8785
620
THPT Thanh Bình 2
Soạn tin: HBC 50 620 Gửi 8785
640
THPT Trần Văn Năng
Soạn tin: HBC 50 640 Gửi 8785
710
THPT Cao Lãnh 1
Soạn tin: HBC 50 710 Gửi 8785
720
THPT Cao Lãnh 2
Soạn tin: HBC 50 720 Gửi 8785
730
THPT Thống Linh
Soạn tin: HBC 50 730 Gửi 8785
740
THPT Kiến Văn
Soạn tin: HBC 50 740 Gửi 8785
810
THPT Lấp Vò 1
Soạn tin: HBC 50 810 Gửi 8785
820
THPT Lấp Vò 2
Soạn tin: HBC 50 820 Gửi 8785
830
THPT Lấp Vò 3
Soạn tin: HBC 50 830 Gửi 8785
840
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 50 840 Gửi 8785
910
THPT Tháp Mười
Soạn tin: HBC 50 910 Gửi 8785
920
THPT Trường Xuân
Soạn tin: HBC 50 920 Gửi 8785
930
THPT Mỹ Quí
Soạn tin: HBC 50 930 Gửi 8785
940
THPT Đốc Bình Kiều
Soạn tin: HBC 50 940 Gửi 8785
960
THPT Phú Điền
Soạn tin: HBC 50 960 Gửi 8785

>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Đồng Tháp

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Đồng Tháp

SOẠN TIN: HBD 50 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 50 là mã tỉnh của Tỉnh Đồng Tháp; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Đồng Tháp và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 50 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top