Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Cà Mau, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Cà Mau


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Cà Mau phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Cà Mau ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Cà Mau, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Cà Mau

SOẠN TIN: HBC  61  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Cà Mau bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Cà Mau, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
002
THPT Hồ Thị Kỷ
Soạn tin: HBC 61 002 Gửi 8785
003
THPT Tắc Vân
Soạn tin: HBC 61 003 Gửi 8785
004
THPT Thới Bình
Soạn tin: HBC 61 004 Gửi 8785
005
THPT Lê Công Nhân
Soạn tin: HBC 61 005 Gửi 8785
006
THPT U Minh
Soạn tin: HBC 61 006 Gửi 8785
007
THPT Trần Văn Thời
Soạn tin: HBC 61 007 Gửi 8785
008
THPT Huỳnh Phi Hùng
Soạn tin: HBC 61 008 Gửi 8785
009
THPT Đầm Dơi
Soạn tin: HBC 61 009 Gửi 8785
010
THPT Thái Thanh Hoà
Soạn tin: HBC 61 010 Gửi 8785
011
THPT Cái Nước
Soạn tin: HBC 61 011 Gửi 8785
012
THPT Nguyễn Mai
Soạn tin: HBC 61 012 Gửi 8785
013
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn tin: HBC 61 013 Gửi 8785
014
THPT Phan Ngọc Hiển
Soạn tin: HBC 61 014 Gửi 8785
015
THPT Cà Mau
Soạn tin: HBC 61 015 Gửi 8785
016
THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
Soạn tin: HBC 61 016 Gửi 8785
018
THPT Khánh Hưng
Soạn tin: HBC 61 018 Gửi 8785
020
THPT Nguyễn Việt Khái
Soạn tin: HBC 61 020 Gửi 8785
021
THPT Sông Đốc
Soạn tin: HBC 61 021 Gửi 8785
028
THPT Nguyễn Văn Nguyễn
Soạn tin: HBC 61 028 Gửi 8785
029
THPT Phú Hưng
Soạn tin: HBC 61 029 Gửi 8785
031
THPT Khánh Lâm
Soạn tin: HBC 61 031 Gửi 8785
034
THPT Tân Đức
Soạn tin: HBC 61 034 Gửi 8785
035
THPT Viên An
Soạn tin: HBC 61 035 Gửi 8785
036
THPT Phú Tân
Soạn tin: HBC 61 036 Gửi 8785
037
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 61 037 Gửi 8785
038
THPT Ngọc Hiển
Soạn tin: HBC 61 038 Gửi 8785
039
THPT Vâ ThÞ Hång
Soạn tin: HBC 61 039 Gửi 8785
040
THPT Khánh An
Soạn tin: HBC 61 040 Gửi 8785>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Cà Mau

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Cà Mau

SOẠN TIN: HBD 61 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 61 là mã tỉnh của Tỉnh Cà Mau; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Cà Mau và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 61 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Cà Mau, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top