Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Ninh Thuận, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Ninh Thuận


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT TỉnhNinh Thuận phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của TỉnhNinh Thuận ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại TỉnhNinh Thuận, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

TỉnhNinh Thuận

SOẠN TIN: HBC  45  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại TỉnhNinh Thuận bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại TỉnhNinh Thuận, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 45 001 Gửi 8785
002
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 45 002 Gửi 8785
003
THPT Ninh Hải
Soạn tin: HBC 45 003 Gửi 8785
004
THPT An Phước
Soạn tin: HBC 45 004 Gửi 8785
007
THPT Tháp Chàm
Soạn tin: HBC 45 007 Gửi 8785
008
THPT Iscool
Soạn tin: HBC 45 008 Gửi 8785
009
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 45 009 Gửi 8785
010
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 45 010 Gửi 8785
013
THPT Trường Chinh
Soạn tin: HBC 45 013 Gửi 8785
015
THPT Phạm Văn Đồng
Soạn tin: HBC 45 015 Gửi 8785
016
THPT Tôn Đức Thắng
Soạn tin: HBC 45 016 Gửi 8785
017
THPT chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin: HBC 45 017 Gửi 8785
018
THPT Bác Ái
Soạn tin: HBC 45 018 Gửi 8785
019
THPT Lê Duẩn
Soạn tin: HBC 45 019 Gửi 8785
020
THPT Nguyễn Văn Linh
Soạn tin: HBC 45 020 Gửi 8785
022
THPT Phan Bội châu
Soạn tin: HBC 45 022 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại TỉnhNinh Thuận

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

TỉnhNinh Thuận

SOẠN TIN: HBD 45 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 45 là mã tỉnh của TỉnhNinh Thuận; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở TỉnhNinh Thuận và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 45 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại TỉnhNinh Thuận, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!
Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Bình Dương, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Bình Dương


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Bình Dương phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Bình Dương ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Dương, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Bình Dương

SOẠN TIN: HBC  44  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Dương bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Dương, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
002
THPT chuyên Hùng Vương
Soạn tin: HBC 44 002 Gửi 8785
003
THPT Võ Minh Đức
Soạn tin: HBC 44 003 Gửi 8785
004
THPT An Mỹ
Soạn tin: HBC 44 004 Gửi 8785
005
THPT Nguyễn Đình    Chiểu
Soạn tin: HBC 44 005 Gửi 8785
008
THPT Bình Phú
Soạn tin: HBC 44 008 Gửi 8785
009
THPT Bến Cát
Soạn tin: HBC 44 009 Gửi 8785
010
THPT Tây Nam
Soạn tin: HBC 44 010 Gửi 8785
011
THPT Lai Uyên
Soạn tin: HBC 44 011 Gửi 8785
013
THPT Huỳnh Văn Nghệ
Soạn tin: HBC 44 013 Gửi 8785
014
THPT Tân Phước Khánh
Soạn tin: HBC 44 014 Gửi 8785
015
THPT Thái Hoà
Soạn tin: HBC 44 015 Gửi 8785
016
THPT Tân Bình
Soạn tin: HBC 44 016 Gửi 8785
017
THPT Thường Tân
Soạn tin: HBC 44 017 Gửi 8785
018
THPT Lê Lợi
Soạn tin: HBC 44 018 Gửi 8785
020
THPT Trịnh Hoài Đức
Soạn tin: HBC 44 020 Gửi 8785
021
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 44 021 Gửi 8785
022
THPT Trần Văn Ơn
Soạn tin: HBC 44 022 Gửi 8785
024
THPT Dĩ An
Soạn tin: HBC 44 024 Gửi 8785
025
THPT Nguyễn An Ninh
Soạn tin: HBC 44 025 Gửi 8785
026
THPT Bình An
Soạn tin: HBC 44 026 Gửi 8785
028
THPT Phước Vĩnh
Soạn tin: HBC 44 028 Gửi 8785
029
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 44 029 Gửi 8785
030
THPT Tây Sơn
Soạn tin: HBC 44 030 Gửi 8785
032
THPT Dầu Tiếng
Soạn tin: HBC 44 032 Gửi 8785
033
THPT Thanh Tuyền
Soạn tin: HBC 44 033 Gửi 8785
034
THPT Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 44 034 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Dương

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Bình Dương

SOẠN TIN: HBD 44 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 44 là mã tỉnh của Tỉnh Bình Dương; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Bình Dương và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 44 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Dương, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top