Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Hậu Giang, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Hậu Giang


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Hậu Giang phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Hậu Giang ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hậu Giang, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Hậu Giang

SOẠN TIN: HBC  64  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hậu Giang bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hậu Giang, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
002
THPT Vị Thanh
Soạn tin: HBC 64 002 Gửi 8785
004
THPT Vị Thủy
Soạn tin: HBC 64 004 Gửi 8785
005
THPT Long Mỹ
Soạn tin: HBC 64 005 Gửi 8785
006
THPT Tây Đô
Soạn tin: HBC 64 006 Gửi 8785
009
THPT Lương Thế Vinh
Soạn tin: HBC 64 009 Gửi 8785
010
THPT Cây Dương
Soạn tin: HBC 64 010 Gửi 8785
011
THPT Nguyễn Minh Quang
Soạn tin: HBC 64 011 Gửi 8785
012
THPT Ngã Sáu
Soạn tin: HBC 64 012 Gửi 8785
013
THPT Tầm Vu 1
Soạn tin: HBC 64 013 Gửi 8785
014
THPT Tầm Vu 2
Soạn tin: HBC 64 014 Gửi 8785
015
THPT Tầm Vu 3
Soạn tin: HBC 64 015 Gửi 8785
017
THPT Tân Long
Soạn tin: HBC 64 017 Gửi 8785
026
THPT Tân Phú
Soạn tin: HBC 64 026 Gửi 8785
027
THPT Lê Hồng Phong
Soạn tin: HBC 64 027 Gửi 8785
028
THPT Chiêm Thành Tấn
Soạn tin: HBC 64 028 Gửi 8785
036
THPT Hòa An
Soạn tin: HBC 64 036 Gửi 8785
037
THPT Lương Tâm
Soạn tin: HBC 64 037 Gửi 8785
038
THPT Phú Hữu
Soạn tin: HBC 64 038 Gửi 8785
039
THPT chuyên Vị Thanh
Soạn tin: HBC 64 039 Gửi 8785
040
THPT Lê Quý Đôn
Soạn tin: HBC 64 040 Gửi 8785
041
THPT Trường Long Tây
Soạn tin: HBC 64 041 Gửi 8785>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hậu Giang

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Hậu Giang

SOẠN TIN: HBD 64 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 64 là mã tỉnh của Tỉnh Hậu Giang; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Hậu Giang và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 64 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Hậu Giang, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top