Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Trà Vinh, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Trà Vinh


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Trà Vinh phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Trà Vinh ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Trà Vinh, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Trà Vinh

SOẠN TIN: HBC  58  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Trà Vinh bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Trà Vinh, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Phạm Thái Bường
Soạn tin: HBC 58 001 Gửi 8785
002
THPT Nguyễn Đáng
Soạn tin: HBC 58 002 Gửi 8785
003
THPT Nguyễn Văn Hai
Soạn tin: HBC 58 003 Gửi 8785
004
THPT Cầu Kè
Soạn tin: HBC 58 004 Gửi 8785
005
THPT Tiểu Cần
Soạn tin: HBC 58 005 Gửi 8785
006
THPT Vũ Đình Liệu
Soạn tin: HBC 58 006 Gửi 8785
007
THPT Trà Cú
Soạn tin: HBC 58 007 Gửi 8785
008
THPT Đại An
Soạn tin: HBC 58 008 Gửi 8785
009
THPT Dương Quang Đông
Soạn tin: HBC 58 009 Gửi 8785
010
THPT Duyên Hải
Soạn tin: HBC 58 010 Gửi 8785
012
THPT Chuyên
Soạn tin: HBC 58 012 Gửi 8785
014
THPT Hồ Thị Nhâm
Soạn tin: HBC 58 014 Gửi 8785
015
THPT Tân An
Soạn tin: HBC 58 015 Gửi 8785
017
THPT Thành Phố Trà Vinh
Soạn tin: HBC 58 017 Gửi 8785
018
THPT Long Hiệp
Soạn tin: HBC 58 018 Gửi 8785
019
THPT Cầu Quan
Soạn tin: HBC 58 019 Gửi 8785
020
THPT Bùi Hiếu Nghĩa
Soạn tin: HBC 58 020 Gửi 8785
021
THPT Hòa Minh
Soạn tin: HBC 58 021 Gửi 8785
022
THPT Cầu Ngang  A
Soạn tin: HBC 58 022 Gửi 8785
023
THPT Cầu Ngang B
Soạn tin: HBC 58 023 Gửi 8785
024
THPT Hàm Giang
Soạn tin: HBC 58 024 Gửi 8785
025
THPT Phong Phú
Soạn tin: HBC 58 025 Gửi 8785
026
THPT Tập Sơn
Soạn tin: HBC 58 026 Gửi 8785
029
THPT Long Khánh
Soạn tin: HBC 58 029 Gửi 8785
030
THPT Hòa Lợi
Soạn tin: HBC 58 030 Gửi 8785
031
THPT Hiếu Tử
Soạn tin: HBC 58 031 Gửi 8785
032
THPT Nhị Trường
Soạn tin: HBC 58 032 Gửi 8785
033
THPT Đôn Châu
Soạn tin: HBC 58 033 Gửi 8785
034
THPT Long Hữu
Soạn tin: HBC 58 034 Gửi 8785
035
THPT Tam Ngãi
Soạn tin: HBC 58 035 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Trà Vinh

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Trà Vinh

SOẠN TIN: HBD 58 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 58 là mã tỉnh của Tỉnh Trà Vinh; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Trà Vinh và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 58 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Trà Vinh, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top