Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Bắc Giang, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Bắc Giang


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Giang phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Bắc Giang ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bắc Giang, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Bắc Giang

SOẠN TIN: HBC  18  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bắc Giang bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bắc Giang, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
011
THPT Ngô Sỹ Liên
Soạn tin: HBC 18 011 Gửi 8785
012
THPT Chuyên Bắc Giang
Soạn tin: HBC 18 012 Gửi 8785
013
THPT Thái Thuận
Soạn tin: HBC 18 013 Gửi 8785
014
THPT Yên Thế
Soạn tin: HBC 18 014 Gửi 8785
015
THPT Bố Hạ
Soạn tin: HBC 18 015 Gửi 8785
016
THPT Lục Ngạn 1
Soạn tin: HBC 18 016 Gửi 8785
017
THPT Lục Ngạn 2
Soạn tin: HBC 18 017 Gửi 8785
018
THPT Lục ngạn 3
Soạn tin: HBC 18 018 Gửi 8785
019
THPT Lục Nam
Soạn tin: HBC 18 019 Gửi 8785
020
THPT Cẩm Lý
Soạn tin: HBC 18 020 Gửi 8785
021
THPT Phương Sơn
Soạn tin: HBC 18 021 Gửi 8785
022
THPT Tứ Sơn
Soạn tin: HBC 18 022 Gửi 8785
023
THPT Tân Yên 1
Soạn tin: HBC 18 023 Gửi 8785
024
THPT Tân Yên 2
Soạn tin: HBC 18 024 Gửi 8785
025
THPT Nhã Nam
Soạn tin: HBC 18 025 Gửi 8785
026
THPT Hiệp Hoà 1
Soạn tin: HBC 18 026 Gửi 8785
027
THPT Hiệp Hoà 2
Soạn tin: HBC 18 027 Gửi 8785
028
THPT Hiệp Hoà 3
Soạn tin: HBC 18 028 Gửi 8785
029
THPT Lạng Giang 1
Soạn tin: HBC 18 029 Gửi 8785
030
THPT Lạng Giang 2
Soạn tin: HBC 18 030 Gửi 8785
031
THPT Lạng Giang 3
Soạn tin: HBC 18 031 Gửi 8785
032
THPT Việt Yên 1
Soạn tin: HBC 18 032 Gửi 8785
033
THPT Việt Yên 2
Soạn tin: HBC 18 033 Gửi 8785
034
THPT Lý Thường Kiệt
Soạn tin: HBC 18 034 Gửi 8785
035
THPT Yên Dũng 1
Soạn tin: HBC 18 035 Gửi 8785
036
THPT Yên Dũng 2
Soạn tin: HBC 18 036 Gửi 8785
037
THPT Yên Dũng 3
Soạn tin: HBC 18 037 Gửi 8785
044
THPT Mỏ Trạng
Soạn tin: HBC 18 044 Gửi 8785
048
THPT Sơn Động
Soạn tin: HBC 18 048 Gửi 8785
050
THPT Sơn Động 2
Soạn tin: HBC 18 050 Gửi 8785
069
THPT Sơn Động 3
Soạn tin: HBC 18 069 Gửi 8785
070
THPT bán công Lục Ngạn
Soạn tin: HBC 18 070 Gửi 8785
074
THPT Hiệp Hòa 4
Soạn tin: HBC 18 074 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bắc Giang

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Bắc Giang

SOẠN TIN: HBD 18 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 18 là mã tỉnh của Tỉnh Bắc Giang; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Bắc Giang và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 18 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Bắc Giang, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top