Đã có điểm thi vào lớp 10 năm 2014 Tỉnh Thanh Hóa

Để xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014  của thí sinh thi tại Tỉnh Thanh Hóa


Hãy soạn tin
: HBD 28 SBD gửi 8785 

Trong đó: 28 là mã tỉnh; SBD là số báo danh của thí sinh cần xem
Ví dụ: Xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của thí sinh có số báo danh 123456, Soạn tin: HBD 28 123456 gửi 8785
Kết quả thi sẽ được gửi đến điện thoại của bạn ngay lập tức.

Khi biết điểm thi, bạn có muốn xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 trưởng bạn dự thi?
Hãy soạn tin: HBC 28 Mã trường gửi 8785
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của trường THPT sẽ được chuyển tới điện thoại của bạn sớm nhất!
Bảng mã trường THPT xem tại đây:
http://www.tracuudiemthi.com.vn/2014/05/ma-truong-thpt-tinh-thanh-hoa.html


Xem điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của các tỉnh khác, 
Soạn tin: HBD Mã tỉnh Số báo danh gửi 8785
Mã tỉnh, xem tại đây: http://www.tracuudiemthi.com.vn/2014/06/xem-iem-thi-vao-lop-10-nam-hoc-2014-2015.html

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top