Đã có điểm thi vào lớp 10 năm 2014 trên toàn quốcSoạn tin nhắn để lấy điểm thi vào 10 năm 2014 như sau: 

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

SOẠN TIN: HBD   mã tỉnh SỐ BÁO DANH gửi8785
Ví dụBạn là thí sinh ở Thành phố Hà Nội và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD dấu cách 01 dấu cách 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Cú pháp cụ thể mỗi tỉnh như sau

Mã tỉnh
Tên Tỉnh/ Thành phố
Soạn tin xem điểm thi
01
Soạn tin: HBD 01 SBD gửi 8785
02
Soạn tin: HBD 02 SBD gửi 8785
03
Soạn tin: HBD 03 SBD gửi 8785
04
Soạn tin: HBD 04 SBD gửi 8785
05
Soạn tin: HBD 05 SBD gửi 8785
06
Soạn tin: HBD 06 SBD gửi 8785
07
Soạn tin: HBD 07 SBD gửi 8785
08
Soạn tin: HBD 08 SBD gửi 8785
09
Soạn tin: HBD 09 SBD gửi 8785
10
Soạn tin: HBD 10 SBD gửi 8785
11
Soạn tin: HBD 11 SBD gửi 8785
12
Soạn tin: HBD 12 SBD gửi 8785
13
Soạn tin: HBD 13 SBD gửi 8785
14
Soạn tin: HBD 14 SBD gửi 8785
15
Soạn tin: HBD 15 SBD gửi 8785
16
Soạn tin: HBD 16 SBD gửi 8785
17
Soạn tin: HBD 17 SBD gửi 8785
18
Soạn tin: HBD 18 SBD gửi 8785
19
Soạn tin: HBD 19 SBD gửi 8785
21
Soạn tin: HBD 21 SBD gửi 8785
22
Soạn tin: HBD 22 SBD gửi 8785
23
Soạn tin: HBD 23 SBD gửi 8785
24
Soạn tin: HBD 24 SBD gửi 8785
25
Soạn tin: HBD 25 SBD gửi 8785
26
Soạn tin: HBD 26 SBD gửi 8785
27
Soạn tin: HBD 27 SBD gửi 8785
28
Soạn tin: HBD 28 SBD gửi 8785
29
Soạn tin: HBD 29 SBD gửi 8785
30
Soạn tin: HBD 30 SBD gửi 8785
31
Soạn tin: HBD 31 SBD gửi 8785
32
Soạn tin: HBD 32 SBD gửi 8785
33
Soạn tin: HBD 33 SBD gửi 8785
34
Soạn tin: HBD 34 SBD gửi 8785
35
Soạn tin: HBD 35 SBD gửi 8785
36
Soạn tin: HBD 36 SBD gửi 8785
37
Soạn tin: HBD 37 SBD gửi 8785
38
Soạn tin: HBD 38 SBD gửi 8785
39
Soạn tin: HBD 39 SBD gửi 8785
40
Soạn tin: HBD 40 SBD gửi 8785
41
Soạn tin: HBD 41 SBD gửi 8785
42
Soạn tin: HBD 42 SBD gửi 8785
43
Soạn tin: HBD 43 SBD gửi 8785
44
Soạn tin: HBD 44 SBD gửi 8785
45
Soạn tin: HBD 45 SBD gửi 8785
46
Soạn tin: HBD 46 SBD gửi 8785
47
Soạn tin: HBD 47 SBD gửi 8785
48
Soạn tin: HBD 48 SBD gửi 8785
49
Soạn tin: HBD 49 SBD gửi 8785
50
Soạn tin: HBD 50 SBD gửi 8785
51
Soạn tin: HBD 51 SBD gửi 8785
52
Soạn tin: HBD 52 SBD gửi 8785
53
Soạn tin: HBD 53 SBD gửi 8785
54
Soạn tin: HBD 54 SBD gửi 8785
55
Soạn tin: HBD 55 SBD gửi 8785
56
Soạn tin: HBD 56 SBD gửi 8785
57
Soạn tin: HBD 57 SBD gửi 8785
58
Soạn tin: HBD 58 SBD gửi 8785
59
Soạn tin: HBD 59 SBD gửi 8785
60
Soạn tin: HBD 60 SBD gửi 8785
61
Soạn tin: HBD 61 SBD gửi 8785
62
Soạn tin: HBD 62 SBD gửi 8785
63
Soạn tin: HBD 63 SBD gửi 8785
64
Soạn tin: HBD 64 SBD gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top