Cập nhật đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm học 2014 - 2015 các em tham khảo dưới đây. (Đề thi toán chuyên Lam Sơn)

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM 2014 THPT CHUYÊN LAM SƠN, THANH HÓA
Bài 1: (2,0 điểm):
  Cho biểu thức 
Dap an de thi vao lop 10 mon Toan THPT chuyen Lam Son, Thanh Hoa
1. Tìm điều kiện của a để biểu thức C có nghĩa và rút gọn C.
2. Tính giá trị của biểu thức C khi a = 9 - 4√5 .
Bài 2: (2,0 điểm):  
     Cho hệ phương trình
Dap an de thi vao lop 10 mon Toan THPT chuyen Lam Son, Thanh Hoa
1.Giải hệ phương trình  khi m = 2.
2. Chứng minh rằng với mọi m, hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn : x + 2y ≤3
Bài 3: (2,0 điểm):
1) Trong hệ tọa độ Oxy, tìm m để đường thẳng (d): y= mx – m +2 cắt Parabol (P):
y = 2x2 tại hai điểm phân biệt nằm bên phải trục tung. 
2) Giải hệ phương trình:     
Dap an de thi vao lop 10 mon Toan THPT chuyen Lam Son, Thanh Hoa
Bài 4: (3,0 điểm): Cho  đường tròn O đường kính BC và một điểm A nằm bất kì trên đường tròn (A khác B và C). Gọi AH là đường cao của DABC, đường tròn tâm I đường kính AH cắt các dây cung AB, AC tương ứng tại D, E.
1. Chứng minh rằng : góc DHE bằng 90 và AB. AD = AC . AE
2. Các tiếp tuyến của đường tròn (I) tại D và E cắt BC tương ứng tại G và F. Tính số đo góc GIF
3. Xác định vị trí điểm A trên đường tròn (O) để tứ giác DEFG có diện tích lớn  nhất
Bài 5: (1,0 điểm):
Cho ba số thực x, y, z. Tìm giá trị lớn nhất  biểu thức
 Dap an de thi vao lop 10 mon Toan THPT chuyen Lam Son, Thanh Hoa

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 

TẠI TỈNH THANH HOÁ

SOẠN TIN: HBD 28 SỐ BÁO DANHgửi8785
Trong đó: 28 là mã tỉnh của Tỉnh Thanh Hoá; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Tỉnh Thanh Hoá và có số báo danh là 123456.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 28 123456, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn có thể gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi về điện thoại của bạn ngay khi kết quả được cập nhật.
Chúc bạn thi đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Tra cứu Điểm thi lớp 10 năm 2014 toàn quốc
Soạn tin: HBD MÃTỈNH SỐBÁODANH gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn có thể gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi về điện thoại của bạn ngay khi kết quả được cập nhật.
Ví dụ: Thí sinh ở Hà Nội, số báo danh là 123456
Soạn tin: HBD 01 123456 gửi đến số 8785

Bảng mã các tỉnh, thành phố và cách soạn tin xem tại đây  
ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM 2014 
THPT CHUYÊN LAM SƠN, THANH HÓA

Dap an de thi vao lop 10 mon Toan THPT chuyen Lam Son, Thanh Hoa
Theo GV Trần Vinh Phúc trường THCS Nguyễn Hiền, Nha Trang, Khánh Hòa

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 

TẠI TỈNH THANH HOÁ

SOẠN TIN: HBD 28 SỐ BÁO DANHgửi8785
Trong đó: 28 là mã tỉnh của Tỉnh Thanh Hoá; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Tỉnh Thanh Hoá và có số báo danh là 123456.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 28 123456, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn có thể gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi về điện thoại của bạn ngay khi kết quả được cập nhật.
Chúc bạn thi đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Tra cứu Điểm thi lớp 10 năm 2014 toàn quốc

Soạn: HBD MÃTỈNH SỐBÁODANH gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn có thể gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi về điện thoại của bạn ngay khi kết quả được cập nhật.
Ví dụ: Thí sinh ở Hà Nội, số báo danh là 123456
Soạn tin: HBD 01 123456 gửi đến số 8785

Bảng mã các tỉnh, thành phố và cách soạn tin xem tại đây 

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top