Xem điểm chuẩn đại học năm 2014

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn năm 2014 đầy đủ và chính xác ngay khi việc chấm thi kết thúc.

Ngay bây giờ, bạn có thể soạn tin nhắn để đăng ký  nhận điểm chuẩn đại học năm 2014. Điểm chuẩn sẽ được gửi tới điện thoại của bạn sớm nhất.


Để đăng ký nhận điểm chuẩn đại học năm 2014

Hãy soạn tin: HBDC Mã trường 2014 gửi 8785

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường ĐHSP Thái Nguyên, Soạn HBDC DTS gửi 8785
Trong đó, DTS là mã trường của trường Đại học sư phạm Thái Nguyên

Bảng mã trường và cách soạn tin như sau:

STT
Tên trường
Mã trường
Soạn tin
1
Đại học Sư Phạm Đh Thái Nguyên
DTS
HBDC DTS 2014  gửi 8785
2
Đại học Võ Trường Toản
VTT
HBDC VTT  2014 gửi 8785
3
Đại học An Giang
TAG
HBDC TAG 2014  gửi 8785
4
Đại học An Ninh Nhân Dân
ANS
HBDC ANS  2014 gửi 8785
5
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
DBV
HBDC DBV 2014  gửi 8785
6
Đại học Bạc Liêu
DBL
HBDC DBL  2014 gửi 8785
7
Đại học Bách Khoa – Đh Đà Nẵng
DDK
HBDC DDK 2014  gửi 8785
8
Đại học Bách Khoa – Đh Quốc Gia Tphcm
QSB
HBDC QSB  2014 gửi 8785
9
Đại học Bách Khoa Hà Nội
BKA
HBDC BKA 2014  gửi 8785
10
Đại học Bình Dương
DBD
HBDC DBD  2014 gửi 8785
11
Đại học Cần Thơ
TCT
HBDC TCT 2014  gửi 8785
12
Đại học Cảnh Sát Nhân Dân
CSS
HBDC CSS  2014 gửi 8785
13
Đại học Chu Văn An
DCA
HBDC DCA 2014  gửi 8785
14
Đại học Công Đoàn
LDA
HBDC LDA  2014 gửi 8785
15
Đại học Công Nghệ – Đh Quốc Gia Hà Nội
QHI
HBDC QHI 2014  gửi 8785
16
Đại học Công Nghệ Sài Gòn
DSG
HBDC DSG  2014 gửi 8785
17
Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đh Quốc Gia Tphcm
QSC
HBDC QSC 2014  gửi 8785
18
Đại học Công Nghệ Thông Tin Gia Định
DCG
HBDC DCG  2014 gửi 8785
19
Đại học Công Nghệ Vạn Xuân
DVX
HBDC DVX 2014  gửi 8785
20
Đại học Công Nghiệp Hà Nội
DCN
HBDC DCN  2014 gửi 8785
21
Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh
DDM
HBDC DDM 2014  gửi 8785
22
Đại học Công Nghiệp Tphcm
HUI
HBDC HUI  2014 gửi 8785
23
Đại học Cửu Long
DCL
HBDC DCL 2014  gửi 8785
24
Đại học Công Nghệ Đồng Nai
DCD
HBDC DCD  2014 gửi 8785
25
Đại học Công Nghệ Đồng Nai- Hệ Cđ
DCDC
HBDC DCDC 2014  gửi 8785
26
Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
GTA
HBDC GTA  2014 gửi 8785
27
Đại học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông
DTC
HBDC DTC 2014  gửi 8785
28
Đại học Công Nghiệp Việt – Hung
VHD
HBDC VHD  2014 gửi 8785
29
Đại học Đà Lạt
TDL
HBDC TDL 2014  gửi 8785
30
Đại học Đại Nam
DDN
HBDC DDN  2014 gửi 8785
31
Đại học Dân Lập Đông Đô
DDD
HBDC DDD 2014  gửi 8785
32
Đại học Dân Lập Duy Tân
DDT
HBDC DDT  2014 gửi 8785
33
Đại học Dân Lập Hải Phòng
DHP
HBDC DHP 2014  gửi 8785
34
Đại học Dân Lập Hồng Bàng
DHB
HBDC DHB  2014 gửi 8785
35
Đại học Dân Lập Lương Thế Vinh
DTV
HBDC DTV 2014  gửi 8785
36
Đại học Dân Lập Phương Đông
DPD
HBDC DPD  2014 gửi 8785
37
Đại học Dân Lập Văn Lang
DVL
HBDC DVL 2014  gửi 8785
38
Đại học Dầu Khí Việt Nam
PVU
HBDC PVU  2014 gửi 8785
39
Đại học Điện Lực
DDL
HBDC DDL 2014  gửi 8785
40
Đại học Điều Dưỡng Nam Định
YDD
HBDC YDD  2014 gửi 8785
41
Đại học Đông Á
DAD
HBDC DAD 2014  gửi 8785
42
Đại học Đồng Tháp
SPD
HBDC SPD  2014 gửi 8785
43
Đại học Dược Hà Nội
DKH
HBDC DKH 2014  gửi 8785
44
Đại học Đồng Nai
DNU
HBDC DNU  2014 gửi 8785
45
Đại học Fpt
FPT
HBDC FPT 2014  gửi 8785
46
Đại học Giao Thông Vận Tải
GHA
HBDC GHA  2014 gửi 8785
47
Đại học Giao Thông Vận Tải (phía Nam)
GSA
HBDC GSA 2014  gửi 8785
48
Đại học Giao Thông Vận Tải Tphcm
GTS
HBDC GTS  2014 gửi 8785
49
Đại học Hà Hoa Tiên
DHH
HBDC DHH 2014  gửi 8785
50
Đại học Hà Nội
NHF
HBDC NHF  2014 gửi 8785
51
Đại học Hà Tĩnh
HHT
HBDC HHT 2014  gửi 8785
52
Đại học Hải Phòng
THP
HBDC THP  2014 gửi 8785
53
Đại học Hàng Hải
HHA
HBDC HHA 2014  gửi 8785
54
Đại học Hòa Bình
HBU
HBDC HBU  2014 gửi 8785
55
Đại học Hoa Lư Ninh Bình
DNB
HBDC DNB 2014  gửi 8785
56
Đại học Hoa Sen
DTH
HBDC DTH  2014 gửi 8785
57
Đại học Hồng Đức
HDT
HBDC HDT 2014  gửi 8785
58
Đại học Hùng Vương
THV
HBDC THV  2014 gửi 8785
59
Đại học Hùng Vương Tphcm
DHV
HBDC DHV 2014  gửi 8785
60
Đại học Khoa Học – Đh Huế
DHT
HBDC DHT  2014 gửi 8785
61
Đại học Khoa Học – Đh Thái Nguyên
DTZ
HBDC DTZ 2014  gửi 8785
62
Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đh Quốc Gia Hà Nội
QHT
HBDC QHT  2014 gửi 8785
63
Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đh Quốc Gia Tphcm
QST
HBDC QST 2014  gửi 8785
64
Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đh Quốc Gia Hà Nội
QHX
HBDC QHX  2014 gửi 8785
65
Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – Đh Quốc Gia Tphcm
QSX
HBDC QSX 2014  gửi 8785
66
Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
KTD
HBDC KTD  2014 gửi 8785
67
Đại học Kiến Trúc Hà Nội
KTA
HBDC KTA 2014  gửi 8785
68
Đại học Kiến Trúc Tphcm
KTS
HBDC KTS  2014 gửi 8785
69
Đại học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội
DQK
HBDC DQK 2014  gửi 8785
70
Đại học Kinh Tế – Đh Đà Nẵng
DDQ
HBDC DDQ  2014 gửi 8785
71
Đại học Kinh Tế – Đh Huế
DHK
HBDC DHK 2014  gửi 8785
72
Đại học Kinh Tế – Đh Quốc Gia Hà Nội
QHE
HBDC QHE  2014 gửi 8785
73
Đại học Kinh Tế -tài Chính Tphcm
KTC
HBDC KTC 2014  gửi 8785
74
Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
DLA
HBDC DLA  2014 gửi 8785
75
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
DKK
HBDC DKK 2014  gửi 8785
76
Đại học Kinh Tế Quốc Dân
KHA
HBDC KHA  2014 gửi 8785
77
Đại học Kinh Tế Tphcm
KSA
HBDC KSA 2014  gửi 8785
78
Đại học Kinh Tế quản Trị Kinh Doanh Đh Thái Nguyên
DTE
HBDC DTE  2014 gửi 8785
79
Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Tphcm
DKC
HBDC DKC 2014  gửi 8785
80
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đh Thái Nguyên
DTK
HBDC DTK  2014 gửi 8785
81
Đại học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
DKY
HBDC DKY 2014  gửi 8785
82
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
KCN
HBDC KCN  2014 gửi 8785
83
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
DKB
HBDC DKB 2014  gửi 8785
84
Đại học Kinh Tế- Kỹ Thuật Hải Dương
DKT
HBDC DKT  2014 gửi 8785
85
Đại học Kinh Tế- Kỹ Thuật Hải Dương- Hệ Cđ
DKT1
HBDC DKT1 2014  gửi 8785
86
Đại học Lạc Hồng
DLH
HBDC DLH  2014 gửi 8785
87
Đại học Lâm Nghiệp – Phía Bắc
LNH
HBDC LNH 2014  gửi 8785
88
Đại học Lâm Nghiệp – Phía Nam
LNS
HBDC LNS  2014 gửi 8785
89
Đại học Lao Động – Xã Hội
DLX
HBDC DLX 2014  gửi 8785
90
Đại học Lao Động – Xã Hội (phía Nam)
DLS
HBDC DLS  2014 gửi 8785
91
Đại học Luật Hà Nội
LPH
HBDC LPH 2014  gửi 8785
92
Đại học Luật Tphcm
LPS
HBDC LPS  2014 gửi 8785
93
Đại học Mỏ Địa Chất
MDA
HBDC MDA 2014  gửi 8785
94
Đại học Mở Hà Nội
MHN
HBDC MHN  2014 gửi 8785
95
Đại học Mở Tphcm
MBS
HBDC MBS 2014  gửi 8785
96
Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
MTC
HBDC MTC  2014 gửi 8785
97
Đại học Mỹ Thuật Tphcm
MTS
HBDC MTS 2014  gửi 8785
98
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam
MTH
HBDC MTH  2014 gửi 8785
99
Đại học Ngân Hàng Tphcm
NHS
HBDC NHS 2014  gửi 8785
100
Đại học Nghệ Thuật – Đh Huế
DHN
HBDC DHN  2014 gửi 8785
101
Đại học Ngoại Ngữ – Đh Đà Nẵng
DDF
HBDC DDF 2014  gửi 8785
102
Đại học Ngoại Ngữ – Đh Huế
DHF
HBDC DHF  2014 gửi 8785
103
Đại học Ngoại Ngữ – Đh Quốc Gia Hà Nội
QHF
HBDC QHF 2014  gửi 8785
104
Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Tphcm
DNT
HBDC DNT  2014 gửi 8785
105
Đại học Ngoại Thương
NTH
HBDC NTH 2014  gửi 8785
106
Đại học Ngoại Thương (phía Nam)
NTS
HBDC NTS  2014 gửi 8785
107
Đại học Nguyễn Tất Thành
NTT
HBDC NTT 2014  gửi 8785
108
Đại học Nguyễn Trãi
NTU
HBDC NTU  2014 gửi 8785
109
Đại học Nha Trang
TSN
HBDC TSN 2014  gửi 8785
110
Đại học Nha Trang – Dự Thi Tại Bắc Ninh
TSB
HBDC TSB  2014 gửi 8785
111
Đại học Nha Trang – Dự Thi Tại Cần Thơ
TSS
HBDC TSS 2014  gửi 8785
112
Đại học Nông Lâm – Đh Huế
DHL
HBDC DHL  2014 gửi 8785
113
Đại học Nông Lâm – Đh Thái Nguyên
DTN
HBDC DTN 2014  gửi 8785
114
Đại học Nông Lâm Tphcm
NLS
HBDC NLS  2014 gửi 8785
115
Đại học Nông Nghiệp Hà Nội
NNH
HBDC NNH 2014  gửi 8785
116
Đại học Nội Vụ Hà Nội
DNV
HBDC DNV  2014 gửi 8785
117
Ðh Nông Lâm Bắc Giang
DBG
HBDC DBG 2014  gửi 8785
118
Đại học Phạm Văn Đồng
DPQ
HBDC DPQ  2014 gửi 8785
119
Đại học Phan Châu Trinh
DPC
HBDC DPC 2014  gửi 8785
120
Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)
PCS
HBDC PCS  2014 gửi 8785
121
Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy Phía Bắc
PCH
HBDC PCH 2014  gửi 8785
122
Đại học Phú Xuân
DPX
HBDC DPX  2014 gửi 8785
123
Đại học Phú Yên
DPY
HBDC DPY 2014  gửi 8785
124
Đại học Quảng Bình
DQB
HBDC DQB  2014 gửi 8785
125
Đại học Quảng Nam
DQU
HBDC DQU 2014  gửi 8785
126
Đại học Quang Trung
DQT
HBDC DQT  2014 gửi 8785
127
Đại học Quốc Tế – Đh Quốc Gia Tphcm
QSQ
HBDC QSQ 2014  gửi 8785
128
Đại học Quốc Tế Bắc Hà
DBH
HBDC DBH  2014 gửi 8785
129
Đại học Quốc Tế Miền Đông
EIU
HBDC EIU 2014  gửi 8785
130
Đại học Quốc Tế Rmit Việt Nam
RMI
HBDC RMI  2014 gửi 8785
131
Đại học Quốc Tế Sài Gòn
TTQ
HBDC TTQ 2014  gửi 8785
132
Đại học Quy Nhơn
DQN
HBDC DQN  2014 gửi 8785
133
Đại học Răng – Hàm – Mặt
RHM
HBDC RHM 2014  gửi 8785
134
Đại học Sài Gòn
SGD
HBDC SGD  2014 gửi 8785
135
Đại học Sân Khấu Điện Ảnh
SKD
HBDC SKD 2014  gửi 8785
136
Đại học Sư Phạm – Đh Đà Nẵng
DDS
HBDC DDS  2014 gửi 8785
137
Đại học Sư Phạm – Đh Huế
DHS
HBDC DHS 2014  gửi 8785
138
Đại học Sư Phạm Hà Nội
SPH
HBDC SPH  2014 gửi 8785
139
Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
SP2
HBDC SP2 2014  gửi 8785
140
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
SKH
HBDC SKH  2014 gửi 8785
141
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
SKN
HBDC SKN 2014  gửi 8785
142
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm
SPK
HBDC SPK  2014 gửi 8785
143
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
SKV
HBDC SKV 2014  gửi 8785
144
Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
GNT
HBDC GNT  2014 gửi 8785
145
Đại học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội
TDH
HBDC TDH 2014  gửi 8785
146
Đại học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Tphcm
STS
HBDC STS  2014 gửi 8785
147
Đại học Sư Phạm Tphcm
SPS
HBDC SPS 2014  gửi 8785
148
Đại học Sân Khấu Điện Ảnh Tp Hcm
DSD
HBDC DSD  2014 gửi 8785
149
Đại học Sao Đỏ
SDU
HBDC SDU 2014  gửi 8785
150
Đại học Tài Chính Kế Toán
CTQ
HBDC CTQ  2014 gửi 8785
151
Đại học Tài Chính Marketing
DMS
HBDC DMS 2014  gửi 8785
152
Đại học Tây Bắc
TTB
HBDC TTB  2014 gửi 8785
153
Đại học Tây Đô
DTD
HBDC DTD 2014  gửi 8785
154
Đại học Tây Nguyên
TTN
HBDC TTN  2014 gửi 8785
155
Đại học Thái Bình Dương
TBD
HBDC TBD 2014  gửi 8785
156
Đại học Thăng Long
DTL
HBDC DTL  2014 gửi 8785
157
Đại học Thành Tây
DTA
HBDC DTA 2014  gửi 8785
158
Đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
TDB
HBDC TDB  2014 gửi 8785
159
Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng
TTD
HBDC TTD 2014  gửi 8785
160
Đại học Thể Dục Thể Thao Tphcm
TDS
HBDC TDS  2014 gửi 8785
161
Đại học Thương Mại
TMA
HBDC TMA 2014  gửi 8785
162
Đại học Thuỷ Lợi
TLA
HBDC TLA  2014 gửi 8785
163
Đại học Thuỷ Lợi (phía Nam)
TLS
HBDC TLS 2014  gửi 8785
164
Đại học Tiền Giang
TTG
HBDC TTG  2014 gửi 8785
165
Đại học Tôn Đức Thắng
DTT
HBDC DTT 2014  gửi 8785
166
Đại học Trưng Vương
DVP
HBDC DVP  2014 gửi 8785
167
Đại học Tư Thục Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị
DCQ
HBDC DCQ 2014  gửi 8785
168
Đại học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm
DTM
HBDC DTM  2014 gửi 8785
169
Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội
FBU
HBDC FBU 2014  gửi 8785
170
Đại học Tân Tạo
TTU
HBDC TTU  2014 gửi 8785
171
Đại học Thái Bình
DTB
HBDC DTB 2014  gửi 8785
172
Đại học Thành Đô
TDD
HBDC TDD  2014 gửi 8785
173
Đại học Thủ Dầu Một
TDM
HBDC TDM 2014  gửi 8785
174
Đại học Trà Vinh
DVT
HBDC DVT  2014 gửi 8785
175
Đại học Trần Đại Nghĩa
ZPH
HBDC ZPH 2014  gửi 8785
176
Đại học Văn Hiến
DVH
HBDC DVH  2014 gửi 8785
177
Đại học Văn Hoá – Nghệ Thuật Quân Đội – Phía Bắc
ZNH
HBDC ZNH 2014  gửi 8785
178
Đại học Văn Hoá – Nghệ Thuật Quân Đội – Phía Nam
ZNS
HBDC ZNS  2014 gửi 8785
179
Đại học Văn Hoá Hà Nội
VHH
HBDC VHH 2014  gửi 8785
180
Đại học Văn Hoá Tphcm
VHS
HBDC VHS  2014 gửi 8785
181
Đại học Việt Đức
VGU
HBDC VGU 2014  gửi 8785
182
Đại học Vinh
TDV
HBDC TDV  2014 gửi 8785
183
Đại học Xây Dựng Hà Nội
XDA
HBDC XDA 2014  gửi 8785
184
Đại học Xây Dựng Miền Trung
XDT
HBDC XDT  2014 gửi 8785
185
Đại học Xây Dựng Miền Tây
MTU
HBDC MTU 2014  gửi 8785
186
Đại học Y Dược – Đh Huế
DHY
HBDC DHY  2014 gửi 8785
187
Đại học Y Dược – Đh Thái Nguyên
DTY
HBDC DTY 2014  gửi 8785
188
Đại học Y Dược Cần Thơ
YCT
HBDC YCT  2014 gửi 8785
189
Đại học Y Dược Tphcm
YDS
HBDC YDS 2014  gửi 8785
190
Đại học Y Hà Nội
YHB
HBDC YHB  2014 gửi 8785
191
Đại học Y Hải Phòng
YPB
HBDC YPB 2014  gửi 8785
192
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
TYS
HBDC TYS  2014 gửi 8785
193
Đại học Y Khoa Vinh
YKV
HBDC YKV 2014  gửi 8785
194
Đại học Y Tế Công Cộng
YTC
HBDC YTC  2014 gửi 8785
195
Đại học Y Thái Bình
YTB
HBDC YTB 2014  gửi 8785
196
Đại học Yersin Đà Lạt
DYD
HBDC DYD  2014 gửi 8785
197
Đại học Chính Trị – Thi Ở Phía Bắc
LCH
HBDC LCH 2014  gửi 8785
198
Đại học Chính Trị – Thi Ở Phía Nam
LCS
HBDC LCS  2014 gửi 8785
199
Đại học Công Nghiệp Việt Trì
VUI
HBDC VUI 2014  gửi 8785
200
Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.hcm
DCT
HBDC DCT  2014 gửi 8785
201
Đại học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội
DMT
HBDC DMT 2014  gửi 8785
202
Đại học Xây Dựng Miền Tây- Hệ Cđ
MTU1
HBDC MTU1  2014 gửi 8785
203
Khoa Du Lịch – Đh Huế
DHD
HBDC DHD 2014  gửi 8785
204
Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đh Huế
DHC
HBDC DHC  2014 gửi 8785
205
Khoa Kinh Tế – Luật – Đh Quốc Gia Tphcm
QSK
HBDC QSK 2014  gửi 8785
206
Khoa Luật – Đh Quốc Gia Hà Nội
QHL
HBDC QHL  2014 gửi 8785
207
Khoa Ngoại Ngữ – Đh Thái Nguyên
DTF
HBDC DTF 2014  gửi 8785
208
Khoa Quốc Tế – Đh Quốc Gia Hà Nội
QHQ
HBDC QHQ  2014 gửi 8785
209
Khoa Sư Phạm – Đh Quốc Gia Hà Nội
QHS
HBDC QHS 2014  gửi 8785
210
Khoa Y Dược – Đh Đà Nẵng
DDY
HBDC DDY  2014 gửi 8785
211
Khoa Y (đhqg Hcm)
QSY
HBDC QSY 2014  gửi 8785
212
Khoa Y Dược – Đh Quốc Gia Hà Nội
QHY
HBDC QHY  2014 gửi 8785
213
Khoa Luật Đh Huế
DHA
HBDC DHA 2014  gửi 8785
214
Khoa Quốc Tế – Đh Thái Nguyên
DTQ
HBDC DTQ  2014 gửi 8785
215
Nhạc Viện Tphcm
NVS
HBDC NVS 2014  gửi 8785
216
Phân Hiệu Đh Đà Nẵng Tại Kontum
DDP
HBDC DDP  2014 gửi 8785
217
Phân Hiệu Đh Huế Tại Quảng Trị
DHQ
HBDC DHQ 2014  gửi 8785
218
Trường Sĩ Quan Công Binh – Phía Nam
SNS
HBDC SNS  2014 gửi 8785
219
Trường Sĩ Quan Công Binh – Thi Phía Bắc
SNH
HBDC SNH 2014  gửi 8785
220
Trường Sĩ Quan Công Binh Hệ Dân Sự
ZCH
HBDC ZCH  2014 gửi 8785
221
Trường Sĩ Quan Đặc Công – Kv Phía Bắc
DCH
HBDC DCH 2014  gửi 8785
222
Trường Sĩ Quan Đặc Công – Kv Phía Nam
DCS
HBDC DCS  2014 gửi 8785
223
Trường Sĩ Quan Không Quân -thi Phía Bắc
KGH
HBDC KGH 2014  gửi 8785
224
Trường Sĩ Quan Không Quân -thi Phía Nam
KGS
HBDC KGS  2014 gửi 8785
225
Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 – Phía Bắc
LAH
HBDC LAH 2014  gửi 8785
226
Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 – Phía Bắc
LBH
HBDC LBH  2014 gửi 8785
227
Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 – Phía Nam
LBS
HBDC LBS 2014  gửi 8785
228
Trường Sĩ Quan Pháo Binh – Phía Bắc
PBH
HBDC PBH  2014 gửi 8785
229
Trường Sĩ Quan Pháo Binh – Thi Phía Nam
PBS
HBDC PBS 2014  gửi 8785
230
Trường Sĩ Quan Phòng Hoá – Kv Phía Bắc
HGH
HBDC HGH  2014 gửi 8785
231
Trường Sĩ Quan Phòng Hoá -thi Kv Phía Nam
HGS
HBDC HGS 2014  gửi 8785
232
Trường Sĩ Quan Thông Tin
ZTH
HBDC ZTH  2014 gửi 8785
233
Trường Sĩ Quan Thông Tin – Phía Nam
TTS
HBDC TTS 2014  gửi 8785
234
Trường Sĩ Quan Thông Tin – Phía Bắc
TTH
HBDC TTH  2014 gửi 8785
235
Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp – Thi Phía Bắc
TGH
HBDC TGH 2014  gửi 8785
236
Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp- Thi Phía Nam
TGS
HBDC TGS  2014 gửi 8785
237
Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự- Vin-hem-pich- Hệ Quân Sự- Phía Bắc
VPH
HBDC VPH 2014  gửi 8785
238
Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự- Vin-hem-pich- Hệ Quân Sự- Phía Nam
VPS
HBDC VPS  2014 gửi 8785
Học viện
STT
Tên trường
Mã trường
Soạn tin
1
Học viện Âm Nhạc Huế
HVA
HBDC HVA 2014  gửi 8785
2
Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
NVH
HBDC NVH  2014 gửi 8785
3
Học viện An Ninh Nhân Dân
ANH
HBDC ANH 2014  gửi 8785
4
Học viện Báo Chí – Tuyên Truyền
TGC
HBDC TGC  2014 gửi 8785
5
Học viện Biên Phòng – Phía Bắc
BPH
HBDC BPH 2014  gửi 8785
6
Học viện Biên Phòng – Phía Nam
BPS
HBDC BPS  2014 gửi 8785
7
Học viện Cảnh Sát Nhân Dân
CSH
HBDC CSH 2014  gửi 8785
8
Học viện Chính Trị – Phía Bắc
HAH
HBDC HAH  2014 gửi 8785
9
Học viện Chính Trị – Phía Nam
HAS
HBDC HAS 2014  gửi 8785
10
Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
BVH
HBDC BVH  2014 gửi 8785
11
Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)
BVS
HBDC BVS 2014  gửi 8785
12
Học viện Hải Quân – Phía Bắc
HQH
HBDC HQH  2014 gửi 8785
13
Học viện Hải Quân – Phía Nam
HQS
HBDC HQS 2014  gửi 8785
14
Học viện Hàng Không Việt Nam
HHK
HBDC HHK  2014 gửi 8785
15
Học viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc)
HCH
HBDC HCH 2014  gửi 8785
16
Học viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)
HCS
HBDC HCS  2014 gửi 8785
17
Học viện Hậu Cần – Phía Bắc
HEH
HBDC HEH 2014  gửi 8785
18
Học viện Hậu Cần – Thi Phía Nam
HES
HBDC HES  2014 gửi 8785
19
Học viện Khoa Học Quân Sự (phía Bắc)
DNH
HBDC DNH 2014  gửi 8785
20
Học viện Khoa Học Quân Sự – Phía Bắc
NQH
HBDC NQH  2014 gửi 8785
21
Học viện Khoa Học Quân Sự – Phía Nam
NQS
HBDC NQS 2014  gửi 8785
22
Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam)
DNS
HBDC DNS  2014 gửi 8785
23
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ Dân Sự – Phía Bắc
DQH
HBDC DQH 2014  gửi 8785
24
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ Dân Sự – Thi Phía Nam
DQS
HBDC DQS  2014 gửi 8785
25
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ Quân Sự – Thi Phía Nam
KQS
HBDC KQS 2014  gửi 8785
26
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự Hệ Quân Sự Phía Bắc
KQH
HBDC KQH  2014 gửi 8785
27
Học viện Kỹ Thuật Mật Mã
KMA
HBDC KMA 2014  gửi 8785
28
Học viện Ngân Hàng
NHH
HBDC NHH  2014 gửi 8785
29
Học viện Ngân Hàng (phân Viện Phú Yên)
NHP
HBDC NHP 2014  gửi 8785
30
Học viện Ngoại Giao
HQT
HBDC HQT  2014 gửi 8785
31
Học viện Phòng Không – Không Quân – Kĩ Sư Hàng Không – Thi Ở Phía Nam
KPS
HBDC KPS 2014  gửi 8785
32
Học viện Phòng Không – Không Quân – Chỉ Huy Tham Mưu – Thi Ở Phía Nam
PKS
HBDC PKS  2014 gửi 8785
33
Học viện Phòng Không – Không Quân – Kĩ Sư Hàng Không – Thi Ở Phía Bắc
KPH
HBDC KPH 2014  gửi 8785
34
Học viện Phòng Không – Không Quân -chỉ Huy Tham Mưu – Thi Ở Phía Bắc
PKH
HBDC PKH  2014 gửi 8785
35
Học viện Quản Lí Giáo Dục
HVQ
HBDC HVQ 2014  gửi 8785
36
Học viện Quân Y (dân Sự Phía Bắc)
DYH
HBDC DYH  2014 gửi 8785
37
Học viện Quân Y – Phía Bắc
YQH
HBDC YQH 2014  gửi 8785
38
Học viện Quân Y – Phía Nam
YQS
HBDC YQS  2014 gửi 8785
39
Học viện Quân Y – Phía Nam (dân Sự)
DYS
HBDC DYS 2014  gửi 8785
40
Học viện Sĩ Quan Lục Quân I – Thi Ở Phía Nam
LAS
HBDC LAS  2014 gửi 8785
41
Học viện Tài Chính
HTC
HBDC HTC 2014  gửi 8785
42
Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
HYD
HBDC HYD  2014 gửi 8785
43
Học viện Hậu Cần – Hệ Dân Sự (phía Bắc)
HFH
HBDC HFH 2014  gửi 8785
44
Học viện Hậu Cần – Hệ Dân Sự (thi Phía Nam)
HFS
HBDC HFS  2014 gửi 8785
45
Học viện Chính Sách Và Phát Triển
HCP
HBDC HCP 2014  gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top