Hướng dẫn Xem điểm thi đại học năm 2014, trường Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam) (Mã trường DNS)

Bạn dự thi vào trường Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam) năm 2014?

Bạn muốn biết điểm thi của Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam) trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2014 sớm nhất?

Ngay bây giờ, bạn có thể soạn tin nhắn để đăng ký nhận điểm thi Đại học năm 2014 của mình. Điểm thi đại học năm 2014 của trường Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam) sẽ được gửi tới điện thoại của bạn sớm nhất, ngay khi kết thúc chấm thi.

Hãy soạn tin theo hướng dẫn dưới đây

Xem điểm thi Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam)

SOẠN TIN: HBDT sốbáodanh gửi8785
Ví dụ: Để đăng ký nhận điểm của thí sinh có Số báo danh là DNS8007
Soạn tin: HBDT DNS8007 gửi 8785

Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn, chúng tôi sẽ gửi kết quả  điểm thi đại học năm 2014 của trường Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam) tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn thi đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi  Đại học năm 2014!

>> Thông tin thêm về điểm thi năm 2014 của trường Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam):

XEM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014-Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam) (Mã DNS)

SOẠN TIN: HBDC  DNS  2014 gửi8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn đại học năm 2014, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn đại học năm 2014 của trường Học viện Khoa Học Quân Sự- Hệ Dân Sự (thi Ở Phía Nam) tới bạn sớm nhất. (Xem bảng mã trường khác)
Ví dụ: 
Chúc bạn thi đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi  Đại học năm 2014!


>> Thông tin thêm về điểm thi, điểm chuẩn năm 2014 của các trường đại học, học viện khác:

Xem điểm thi năm 2014 các trường đại học, học viện

XEM ĐIỂM thi ĐẠI HỌC NĂM 2014

SOẠN TIN: HBDT  sốbáodanh   gửi8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn đại học năm 2014, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn đại học năm 2014  tới bạn sớm nhất.
Bảng mã trường, xem tại đây
Chúc bạn thi đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi  Đại học năm 2014!

Xem điểm chuẩn năm 2014 các trường đại học, học viện

XEM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

SOẠN TIN: HBDC  MÃ TRƯỜNG  2014 gửi8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn đại học năm 2014, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn đại học năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Bảng mã trường, xem tại đây
Ví dụ: Để đăng ký nhận điểm chuẩn năm 2014 của trường ĐH Kinh tế quốc dân
Soạn tin:  HBDC KHA 2014 gửi 8785
Chúc bạn thi đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi  Đại học năm 2014!

* Nếu đã đậu nguyện vọng 1, em có được xét nguyện vọng 2 không? (Ho Chi Bao, 18 tuổi, anhday_daohoa123@...)
- TS Vũ Viết Bình: Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo - Đào tạo, thí sinh đã trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi sẽ chỉ nhận được giấy trúng tuyển nhập học, không nhận được giấy báo điểm. Vì vậy, thí sinh không đăng ký xét tuyển đợt 2 được.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top