Xem tỉ lệ chọi Trường Đại học Sài Gòn năm 2014

Tỉ lệ chọi Đại học: Trường Đại học Sài Gòn (mã trường: SGD) vừa công bố tỉ lệ chọi chính thức các ngành tuyển sinh 2014.

Để xem tỉ lệ chọi Trường Đại học Sài Gòn năm 2014, hãy soạn tin

Soạn tin: HBTL SGD 2014 gửi 8785

Tỉ lệ chọi đại học năm 2014 của Trường Đại học Sài Gòn sẽ được chuyển đến điện thoại của bạn ngay lập tức!


Thông tin thêm về tuyển sinh đại học năm 2014 của trường Đại học Sài Gòn

Xem điểm thi đại học năm 2014 Trường Đại học Sài Gòn soạn tin:

Soạn tin: HBDT SBD gửi 8785
Trong đó, SBD: là số báo danh, gồm cả phần chữ vào phần số.
Ngay bây giờ soạn tin đăng ký, kết quả điểm thi đại học Trường Đại học Sài Gòn sẽ được chuyển tới bạn sớm nhất!
  
Xem điểm chuẩn đại học năm 2014 Trường Đại học Sài Gòn soạn tin:

Soạn tin: HBDC SGD 2014 gửi 8785
Ngay bây giờ soạn tin đăng ký, điểm chuẩn năm 2014 Trường Đại học Sài Gòn sẽ được chuyển tới bạn sớm nhất!

Xem tỉ lệ chọi các trường khác, bấm vào đây (học viện)
http://www.tracuudiemthi.com.vn/2014/05/tra-cuu-ti-le-choi-cac-hoc-vien-tren.html
Hoặc vào đây (đại học)
http://www.tracuudiemthi.com.vn/2014/05/tra-cuu-ti-le-choi-ai-hoc-nam-2014.html

Chúc bạn có kết quả cao nhất trong kỳ thi đại học năm 2014

- Định hướng và chiến lược phát triển kinh tế trong thời gian 20 năm tới, Việt Nam trở thành nước công nghiệp. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phải gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội một cách rất cụ thể. Do đó dự báo về nguồn nhân lực tương lai phải được nghiên cứu, phân tích một cách kỹ càng và ở mức độ tin cậy, để các tổ chức giáo dục và đào tạo sử dụng cho việc xây dựng kế hoạch của họ. Dự báo mang tính chung chung, thiếu nghiên cứu và phân tích sâu sắc dễ dẫn đến hậu quả lệch trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top