Đáp án, đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014


Ngay bây giờ, soạn tin:  HBDT Số báo danh gửi 8785
Điểm thi sẽ gửi bạn sớm nhất
SBD gồm cả chữ - số

Ngay bây giờ, soạn tin:  HBDT Số báo danh gửi 8785
Điểm thi sẽ gửi bạn sớm nhất
SBD gồm cả chữ - số

Ngay bây giờ, soạn tin:  HBDT Số báo danh gửi 8785
Điểm thi sẽ gửi bạn sớm nhất
SBD gồm cả chữ - sốNgay bây giờ, soạn tin:  HBDT Số báo danh gửi 8785
Điểm thi sẽ gửi bạn sớm nhất
SBD gồm cả chữ - số

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
MÔN HOÁ HỌC- KHỐI A

MÃ ĐỀ: 825

1.A
2. B
3.B
4.D
5.B
6.A
7.C
8. D
9. C
10.B
11.A
12.A
13. C
14.D
15.B
16. B
17. A
18.B
19.C
20.A
21. D
22. C
23.B
24.A
25. D
26.D
27. B
28.D
29.C
30.A
31. D
32.C
33. C
34. D
35.D
36. B
37. A
38. A
39.C
40.C
41.D
42. B
43. D
44.B
45.A
46. B
47.C
48. C
49.A
50. CĐề lấy đáp án về điện thoại, soạn HBX HOA Mã đề gửi 8785


Ngay bây giờ, soạn tin:  HBDT Số báo danh gửi 8785
Điểm thi sẽ gửi bạn sớm nhất
SBD gồm cả chữ - số

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top