Đề tài NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS:Nâng cao kết quả  học tập các tiết học về cụm từ  thông qua việc sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học Tiếng Việt học sinh lớp 6 trường THCSNghiên cứu này được tôi tiến hành trên hai nhóm tương đương: 38 em học sinh lớp 6A4 và 38 em học sinh lớp 6A6 của trường THCS   xxx  (quận  xxx ). Lớp 6A6 là lớp thực nghiệm và lớp 6A4 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài về cụm từ (thuộc phân môn Tiếng Việt): cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,50; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng  là 6,81. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó đã chứng minh rằng sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học Tiếng Việt đã góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 6 trường THCS   xxx .Đề tài NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS:Nâng cao kết quả học tập các tiết học về cụm từ thông qua việc sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học Tiếng Việt học sinh lớp 6 trường THCS

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top