NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Một số phư­ơng pháp hoạt động nhóm và sử dụng trò chơi trong dạy học bộ môn Ngữ văn ở trư­ờng THCSTrong những năm gần đây, tình hình học sinh trong nhà trường có sự biến đổi theo chiều hướng tiêu cực, với tình trạng học sinh chây lười trong việc học các môn, trong đó có bộ môn Ngữ văn. Tình trạng học sinh còn lười học môn ngữ văn cũng có nguyên nhân từ giáo viên chưa gây được sự hứng thú trong các tiết dạy của mình. Chính vì lẽ đó, kết quả cuối cùng mà học sinh đạt được là chưa cao.


Là một giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn, tôi rất băn khoăn và trăn trở làm thế nào giúp các em ham học bộ môn này hơn, để các em tiến bộ và đạt được kết quả cao hơn. Nếu cứ duy trì tình trạng dạy và học như thế thì chắc chắn sẽ không cải thiện được mà thậm chí còn làm cho học sinh ngày càng sa sút hơn, nhàm chán hơn khi học bộ môn này.


Do đó tôi đã đúc rút từ kinh nghiệm giảng dạy thực tế, tôi đã đưa ra giải pháp  để áp dụng vào việc giảng dạy bộ môn của mình đó la: “Hoạt động nhóm và sử dụng trò chơi trong dạy học môn Ngữ văn  trường THCS”.


Chúng ta biết rằng đổi mới phương pháp dạy và học để phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Dạy học theo hướng “Tích cực hoá” lấy hoạt động học tập của học sinh làm trung tâm, vai trò của người thầy là người tổ chức – chủ đạo, học trò là người chủ động khám phá – lĩnh hội kiến thức.


Đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường hiện nay đòi hỏi người dạy phải linh hoạt vận dụng nhiều biện pháp, thao tác, kỹ năng để giảng dạy tốt hơn. Đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh nhằm nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh.


Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc HS hỗ trợ lẫn nhau là một cách làm hiệu quả giúp HS tự giác, tích cực trong học tập. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nâng cao kết quả học tập bộ môn Ngữ văn thông qua việc tạo môi trường thực hành giao tiếp bộ môn.


Nghiên cứu sẽ được thực hiện ở lớp 9A trường THCS  XXX . Nhóm thực nghiệm được GV dạy hướng dẫn, tổ chức hoạt động nhóm và tổ chức trò chơi trong các giờ học. Kết quả cho thấy tác động đã nâng dần kết quả học tập bộ môn của học sinh: Nhóm thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng.


Qua nghiên cứu, chúng tôi có thể kết luận đề tài: “Một  số  phương pháp hoaït ñoäng nhoùm vaø söû duïng troø chôi trong daïy hoïc moân Ngöõ vaên ë tr­êng THCS” nhằm nâng cao kết quả học tập bộ môn và mang tính khả thi.NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Một số phư¬ơng pháp hoạt động nhóm và sử dụng trò chơi trong dạy học bộ môn Ngữ văn ở trư¬ờng THCS

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top