Để làm được như trên các bạn thực hiện các bước sau:

Code 1. 
Bước 1: Vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript.
Bước 2: Dán code dưới đây vào tiện ích vừa thêm

!– Huong dan boi vuvanphong.com –>
<link href=”https://fileitviet360.googlecode.com/svn/trunk/style.css” type=”text/css” rel=”stylesheet” />
 <script src=”https://fileitviet360.googlecode.com/svn/trunk/json.js”></script>
  <script type=’text/javascript’>
var numposts = 4;
var showpostthumbnails = true;
var displaymore = false;
var displayseparator = true;
var showcommentnum = false;
var showpostdate = false;
var showpostsummary = true;
var numchars = 60;</script>
  <script type=”text/javascript” src=”http://www.itviet360.com/feeds/posts/summary/-/Source code?orderby=published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs”></script>

Trong đó:
- var numposts: số bài viết hiển thị, yêu cầu của bạn là 3 thì bạn chọn 3 nhé.
- var numchars: Mô tả ngắn nội dung của bài viết.
- www.itviet360.com: Thay bằng domain Blog của bạn
- Source code: Tên Label bạn muốn hiển thị
Code 2

Bước 1: vào Blogger -> Bố Cục-> Thêm Tiện ích -> Chọn HTML/Javascript

Sau đó đặt tiêu đề cho nó như thế nào là tùy bạn Và thêm phần này vào đó

<!– Recent Posts by Label Start –> 
<script type=”text/javascript”> 
function recentpostslist(json)  
document.write(‘<ul>’); 
for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) 
 
for (var j = 0; j < json.feed.entry.link.length; j++)


if (json.feed.entry.link[j].rel == ‘alternate’)

break;var entryUrl = “‘” + json.feed.entry.link[j].href + “‘”;//bs

var entryTitle = json.feed.entry
.title.$t;

var item = “<li>” + “<a href=”+ entryUrl + ‘”>’ + entryTitle + “</a> </li>”;


document.write(item);

document.write(‘</ul>’);


</script>

<script src=”http://chothuexepro.blogspot.com/feeds/posts/summary/-/Cho Thuê Xe Du Lịch?max-results=8&alt=json-in-script&callback=recentpostslist”></script>

<!– Recent Posts by Label End –>

hần chữ màu xanh là phần bạn cần thay đổi nhé phần này là minh đang cho hiển thị các bài viết thuộc tag tên là : Cho Thuê Xe Du Lịch

Phần số 8 màu xanh là số bài viết bạn muốn hiển thị ra bạn thay đổi cho phù hợp nhé


Chúc các bạn thành công.


Thủ thuật blog: - Hiển Thị Bài Viết Theo Nhãn Theo Nhãn Blogspot

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top