Điểm thi vào lớp 10 năm 2015 được chúng tôi cập nhật sớm nhất

Để xem điểm thi vào 10 năm 2015, soạn tin nhắn gửi 8785 như sau:


HS10 dấu cách Mãtỉnh Số báo danh gửi 8785

Mã tỉnh và cách soạn tin được quy ước ở bảng dưới đây

Mã tỉnh
Tên Tỉnh/ Thành phố
Soạn tin xem điểm thi
01
Soạn tin: HBD 01 SBD gửi 8785
02
Soạn tin: HBD 02 SBD gửi 8785
03
Soạn tin: HBD 03 SBD gửi 8785
04
Soạn tin: HBD 04 SBD gửi 8785
05
Soạn tin: HBD 05 SBD gửi 8785
06
Soạn tin: HBD 06 SBD gửi 8785
07
Soạn tin: HBD 07 SBD gửi 8785
08
Soạn tin: HBD 08 SBD gửi 8785
09
Soạn tin: HBD 09 SBD gửi 8785
10
Soạn tin: HBD 10 SBD gửi 8785
11
Soạn tin: HBD 11 SBD gửi 8785
12
Soạn tin: HBD 12 SBD gửi 8785
13
Soạn tin: HBD 13 SBD gửi 8785
14
Soạn tin: HBD 14 SBD gửi 8785
15
Soạn tin: HBD 15 SBD gửi 8785
16
Soạn tin: HBD 16 SBD gửi 8785
17
Soạn tin: HBD 17 SBD gửi 8785
18
Soạn tin: HBD 18 SBD gửi 8785
19
Soạn tin: HBD 19 SBD gửi 8785
21
Soạn tin: HBD 21 SBD gửi 8785
22
Soạn tin: HBD 22 SBD gửi 8785
23
Soạn tin: HBD 23 SBD gửi 8785
24
Soạn tin: HBD 24 SBD gửi 8785
25
Soạn tin: HBD 25 SBD gửi 8785
26
Soạn tin: HBD 26 SBD gửi 8785
27
Soạn tin: HBD 27 SBD gửi 8785
28
Soạn tin: HBD 28 SBD gửi 8785
29
Soạn tin: HBD 29 SBD gửi 8785
30
Tỉnh Hà Tĩnh
Soạn tin: HBD 30 SBD gửi 8785
31
Soạn tin: HBD 31 SBD gửi 8785
32
Soạn tin: HBD 32 SBD gửi 8785
33
Soạn tin: HBD 33 SBD gửi 8785
34
Soạn tin: HBD 34 SBD gửi 8785
35
Soạn tin: HBD 35 SBD gửi 8785
36
Soạn tin: HBD 36 SBD gửi 8785
37
Soạn tin: HBD 37 SBD gửi 8785
38
Soạn tin: HBD 38 SBD gửi 8785
39
Soạn tin: HBD 39 SBD gửi 8785
40
Soạn tin: HBD 40 SBD gửi 8785
41
Soạn tin: HBD 41 SBD gửi 8785
42
Soạn tin: HBD 42 SBD gửi 8785
43
Soạn tin: HBD 43 SBD gửi 8785
44
Soạn tin: HBD 44 SBD gửi 8785
45
Soạn tin: HBD 45 SBD gửi 8785
46
Soạn tin: HBD 46 SBD gửi 8785
47
Soạn tin: HBD 47 SBD gửi 8785
48
Tỉnh Đồng Nai
Soạn tin: HBD 48 SBD gửi 8785
49
Soạn tin: HBD 49 SBD gửi 8785
50
Soạn tin: HBD 50 SBD gửi 8785
51
Soạn tin: HBD 51 SBD gửi 8785
52
Soạn tin: HBD 52 SBD gửi 8785
53
Soạn tin: HBD 53 SBD gửi 8785
54
Soạn tin: HBD 54 SBD gửi 8785
55
Soạn tin: HBD 55 SBD gửi 8785
56
Soạn tin: HBD 56 SBD gửi 8785
57
Soạn tin: HBD 57 SBD gửi 8785
58
Soạn tin: HBD 58 SBD gửi 8785
59
Soạn tin: HBD 59 SBD gửi 8785
60
Soạn tin: HBD 60 SBD gửi 8785
61
Soạn tin: HBD 61 SBD gửi 8785
62
Soạn tin: HBD 62 SBD gửi 8785
63
Soạn tin: HBD 63 SBD gửi 8785
64
Soạn tin: HBD 64 SBD gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top