-  Trong nhiệm kỳ làm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học xxx Từ  đến   tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phụ trách công tác chuyên môn. Tiếp thu đầy đủ các buổi bồi dưỡng chuyên môn cấp huyện.Chỉ đạo và triển khai đầy đủ các chuyên đề cấp trường ở tất cả các khối. Tích cực đôn đốc, động viên đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học. Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn. Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn sinh hoạt đều đặn. Kết quả các đợt kiểm tra chất lượng nâng rõ rệt.Bản kiểm điểm quá trình công tác - hiệu trưởng hoặc hiệu phó (bổ nhiệm lại)

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top