http://tailieusupham.com/ :Ngày 26/3, Bộ GD-ĐT đã công bố hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Theo đó, ngoài 38 cụm thi do các trường ĐH chủ trì, có thêm 65 cụm thi do địa phương chủ trì. Lịch thi Kỳ thi THPT quốc gia 2015Bắt đầu từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/4/2015, các đơn vị đăng ký dự thi thu phiếu đăng ký dự thi của thí sinh.


Môn thi và hình thức thi: Tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.


Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi


 NgàyBuổiMôn thiThời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

30/6/2015SÁNG

từ 8 giờ

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)
01/7/2015SÁNGToán180 phút7 giờ 558 giờ 00
CHIỀUNgoại ngữ90 phút14 giờ 1514 giờ 30
02/7/2015SÁNGNgữ văn180 phút7 giờ 558 giờ 00
CHIỀUVật lí90 phút14 giờ 1514 giờ 30
03/7/2015SÁNGĐịa lí180 phút7 giờ 558 giờ 00
CHIỀUHóa học90 phút14 giờ 1514 giờ 30
04/7/2015SÁNGLịch sử180 phút7 giờ 558 giờ 00
CHIỀUSinh học90 phút14 giờ 1514 giờ 30

Thí sinh ĐKDT tại cụm thi theo đúng quy định của Bộ GDĐT


Bộ GD-ĐT yêu cầu, khi các sở GDĐT chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức cho các đối tượng thí sinh ĐKDT theo quy định lưu ý một số điểm sau:


Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi đầy đủ và đúng các thông tin, đặc biệt là các thông tin về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là chế độ ưu tiên để được cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên; có những biện pháp tích cực giúp thí sinh có đủ các loại giấy chứng nhận để được hưởng cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Lưu ý: tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.


Thí sinh ĐKDT tại cụm thi theo đúng quy định của Bộ GDĐT. Các thông tin về mã tỉnh, mã huyện (quận), xã (phường), mã trường phổ thông, khu vực, đối tượng ưu tiên do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ hoặc cả 2 mục đích được ĐKDT tại cụm thi do trường ĐH chủ trì. Cụm thi do sở GDĐT chủ trì tổ chức thi cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.


Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để ĐKDT một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.


Những chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được quy định tại Công văn số 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 10 năm 2014 về việc điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015. Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015.


Thí sinh tốt nghiệp 2014 phải xin xác nhận điểm bảo lưu


Xác định điểm bảo lưu của thí sinh ĐKDT như sau: Đối với thí sinh ĐKDT tại trường phổ thông nơi dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014: trường phổ thông căn cứ kết quả các môn đã dự thi năm 2014 (nếu có) để xác định điểm bảo lưu cho thí sinh;


Đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) khác: Điểm bảo lưu do cơ quan chủ quản của trường phổ thông nơi thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 xác nhận.


Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT tại một trong các đơn vị ĐKDT do các sở GDĐT quy định nhưng phải dự thi tại cụm thi cùng với thí sinh đang học tại trường phổ thông là đơn vị ĐKDT đó.


Thí sinh tự do dự thi chỉ để xét tuyển ĐH, CĐ được lựa chọn thi tại cụm thi do trường ĐH chủ trì và nộp hồ sơ ĐKDT tại địa điểm phù hợp với điều kiện của thí sinh.


Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2015 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.


Bản chứng thực của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được cơ quan công chứng xác nhận. UBND cấp xã xác nhận về cư trú và có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương của thí sinh; cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định tại Điều 36 của Quy chế thi.


Ảnh của thí sinh là ảnh màu kiểu Giấy chứng minh nhân dân và được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.


Sau ngày 30/4, thí sinh không được thay đổi cụm thi


 


Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/4/2015, các đơn vị ĐKDT thực hiện: thu Hồ sơ ĐKDT gồm 02 Phiếu ĐKDT, bản photocopy 2 mặt Giấy chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4, 02 ảnh 4×6 và một phong bì thư ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh để trong Túi đựng hồ sơ theo mẫu của Bộ GDĐT; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách ĐKDT theo mẫu quy định trong phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.


Sau ngày 30/4/2015, thí sinh không được thay đổi cụm thi và các thông tin về môn thi đã đăng ký.


Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/5/2015, các đơn vị ĐKDT thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo mẫu quy định trong phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ ĐKDT.


Đơn vị ĐKDT kiểm tra hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Đơn vị ĐKDT lưu lại tại đơn vị bản photocopy Phiếu ĐKDT số 1.


Mỗi thí sinh được cấp 1 tài khoản và mật khẩu


Khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Giấy chứng minh nhân dân. Các sở GDĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Giấy chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu ĐKDT. Trong trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân thì phần mềm QLT sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.


Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần giữ kín tài khoản và mật khẩu của mình.


Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể xin cấp lại bằng cách liên hệ với đơn vị ĐKDT, hoặc sử dụng chức năng gửi mật khẩu về email (địa chỉ email đã ghi trong Phiếu ĐKDT) trên hệ thống.


Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào phần mềm QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 05/5/2015); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 05/6/2015); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.


38 cụm thi  do ĐH chủ trì và 65 cụm thi do sở GD- ĐT chủ trì


Theo Bộ GD-ĐT sẽ có 38 cụm thi  do trường ĐH chủ trì và 65 cụm thi do các sở GD-ĐT chủ trì. Cụ thể như sau:


 MÃ CÁC CỤM THI DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHỦ TRÌ NHƯ SAU:Cm thi sốcụmTên cụm (Tên Hội đồng thi)
1BKATrường Đại học Bách khoa Hà Nội
2KHATrường Đại học Kinh tế Quốc dân
3TLATrường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc
4KQHHọc viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)
5DCNTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội
6SPHTrường Đại học Sư phạm Hà Nội
7LNHTrường Đại học Lâm nghiệp
8HVNHọc viện Nông nghiệp Việt Nam
9QGSĐại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
10HUITrường Đại học Công nghiệp Tp. HCM
11SPKTrường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
12SPSTrường Đại học Sư phạm Tp.HCM
13SGDTrường Đại học Sài Gòn
14DTTTrường Đại học Tôn Đức Thắng
15YDSTrường Đại học Y Dược Tp.HCM
16DCTTrường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM
17HHATrường Đại học Hàng Hải Việt Nam
18THPTrường Đại học Hải Phòng
19TTBTrường Đại học Tây Bắc
20TNDĐại học Thái Nguyên
21TQUTrường Đại học Tân Trào
22THVTrường Đại học Hùng Vương
23YTBTrường Đại học Y Dược Thái Bình
24HDTTrường Đại học Hồng Đức
25TDVTrường Đại học Vinh
26DHUĐại học Huế
27DNDĐại học Đà Nẵng
28DQNTrường Đại học Quy Nhơn
29NLSTrường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
30TTNTrường Đại học Tây Nguyên
31TDLTrường Đại học Đà Lạt
32TSNTrường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang
33TCTTrường Đại học Cần Thơ
34SPDTrường Đại học Đồng Tháp
35DVTTrường Đại học Trà Vinh
36TTGTrường Đại học Tiền Giang
37TAGTrường Đại học An Giang
38DBLTrường Đại học Bạc Liêu

 


II. MÃ CÁC CỤM THI DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TRÌ (NẾU CÓ)

Mã sở cụm sởTên cụm (Tên Hội đồng thi)
01001Sở GDĐT Hà Nội
02002Sở GDĐT Tp. Hồ Chí Minh
03003Sở GDĐT Hải Phòng
04004Sở GDĐT Đà Nẵng
05005Sở GDĐT Hà Giang
06006Sở GDĐT Cao Bằng
07007Sở GDĐT Lai Châu
08008Sở GDĐT Lào Cai
09009Sở GDĐT Tuyên Quang
10010Sở GDĐT Lạng Sơn
11011Sở GDĐT Bắc Kạn
12012Sở GDĐT Thái Nguyên
13013Sở GDĐT Yên Bái
14014Sở GDĐT Sơn La
15015Sở GDĐT Phú Thọ
16016Sở GDĐT Vĩnh Phúc
17017Sở GDĐT Quảng Ninh
18018Sở GDĐT Bắc Giang
19019Sở GDĐT Bắc Ninh
21021Sở GDĐT Hải Dương
22022Sở GDĐT Hưng Yên
23023Sở GDĐT Hoà Bình
24024Sở GDĐT Hà Nam
25025Sở GDĐT Nam Định
26026Sở GDĐT Thái Bình
27027Sở GDĐT Ninh Bình
28028Sở GDĐT Thanh Hoá
29029Sở GDĐT Nghệ An
30030Sở GDĐT Hà Tĩnh
31031Sở GDĐT Quảng Bình
32032Sở GDĐT Quảng Trị
33033Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế
34034Sở GDĐT Quảng Nam
35035Sở GDĐT Quảng Ngãi
36036Sở GDĐT Kon Tum
37037Sở GDĐT Bình Định
38038Sở GDĐT Gia Lai
39039Sở GDĐT Phú Yên
40040Sở GDĐT Đắk Lắk
41041Sở GDĐT Khánh Hoà
42042Sở GDĐT Lâm Đồng
43043Sở GDĐT Bình Phước
44044Sở GDĐT Bình Dương
45045Sở GDĐT Ninh Thuận
46046Sở GDĐT Tây Ninh
47047Sở GDĐT Bình Thuận
48048Sở GDĐT Đồng Nai
49049Sở GDĐT Long An
50050Sở GDĐT Đồng Tháp
51051Sở GDĐT An Giang
52052Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu
53053Sở GDĐT Tiền Giang
54054Sở GDĐT Kiên Giang
55055Sở GDĐT Cần Thơ
56056Sở GDĐT Bến Tre
57057Sở GDĐT Vĩnh Long
58058Sở GDĐT Trà Vinh
59059Sở GDĐT Sóc Trăng
60060Sở GDĐT Bạc Liêu
61061Sở GDĐT Cà Mau
62062Sở GDĐT Điện Biên
63063Sở GDĐT Đăk Nông
64064Sở GDĐT Hậu Giang
65065Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Có 103 cụm thi và những điểm quan trọng trong đăng ký dự thi

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top