Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Tuyên Quang, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Tuyên Quang


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Tuyên Quang phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Tuyên Quang ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Tuyên Quang, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Tuyên Quang

SOẠN TIN: HBC  09  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Tuyên Quang bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Tuyên Quang

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Tuyên Quang

SOẠN TIN: HBD 09 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 09 là mã tỉnh của Tỉnh Tuyên Quang; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Tuyên Quang và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 09 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!
Mã trường THPT Tuyên Quang
Mã trường
Trường
008
THPT Chuyên tỉnh
009
THPT Tân Trào
010
THPT Ỷ La
011
THPT Nguyễn Văn Huyên
012
THPT Sông Lô
014
THPT Thượng Lâm
015
THPT Na Hang
016
THPT Yên Hoa
017
THPT Chiêm Hóa
018
THPT Kim Bình
019
THPT Minh Quang
020
THPT Hà Lang
021
THPT Đầm Hồng
022
THPT Hòa Phú
023
THPT Hàm Yên
024
THPT Phù Lưu
025
THPT Thái Hòa
026
THPT Xuân Huy
027
THPT Trung Sơn
028
THPT Xuân Vân
029
THPT Tháng 10
030
THPT Sơn Dương
031
THPT Kim Xuyên
032
THPT ATK Tân Trào
033
THPT Đông Thọ
034
THPT Kháng Nhật
035
THPT Sơn Nam


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top