Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Bắc Kạn, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Bắc Kạn


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Kạn phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Bắc Kạn ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bắc Kạn, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Bắc Kạn

SOẠN TIN: HBC  11  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bắc Kạn bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

BẢNG MÃ TRƯỜNG VÀ CÁCH SOẠN TIN NHẮN XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO 10 
TỈNH BẮC CẠN NĂM 2014
Mã trường
Trường
Soạn tin
009
THPT Bắc Kạn
Soạn tin: HBC 11 009 Gửi 8785
010
THPT Chợ Đồn
Soạn tin: HBC 11 010 Gửi 8785
011
THPT Chợ Mới
Soạn tin: HBC 11 011 Gửi 8785
012
THPT Na Rỳ
Soạn tin: HBC 11 012 Gửi 8785
013
THPT Ngân Sơn
Soạn tin: HBC 11 013 Gửi 8785
015
THPT Nà Phặc
Soạn tin: HBC 11 015 Gửi 8785
016
THPT Bộc Bố
Soạn tin: HBC 11 016 Gửi 8785
017
THPT Phủ Thông
Soạn tin: HBC 11 017 Gửi 8785
018
THPT Ba Bể
Soạn tin: HBC 11 018 Gửi 8785
019
THPT Chuyên
Soạn tin: HBC 11 019 Gửi 8785
020
THPT Yên Hân
Soạn tin: HBC 11 020 Gửi 8785
023
THPT Quảng Khê
Soạn tin: HBC 11 023 Gửi 8785
024
THPT Bình Trung
Soạn tin: HBC 11 024 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bắc Kạn

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Bắc Kạn

SOẠN TIN: HBD 11 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 11 là mã tỉnh của Tỉnh Bắc Kạn; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Bắc Kạn và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 11 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top