Mã trường THPT của tỉnh Bắc KạnMã trường THPT của tỉnh Bắc Kạn

và 

cách soạn tin lấy điểm chuẩn vào lớp 10
Mã trường
Trường
Soạn tin
009
THPT Bắc Kạn
Soạn tin: HBC 11 009 Gửi 8785
010
THPT Chợ Đồn
Soạn tin: HBC 11 010 Gửi 8785
011
THPT Chợ Mới
Soạn tin: HBC 11 011 Gửi 8785
012
THPT Na Rỳ
Soạn tin: HBC 11 012 Gửi 8785
013
THPT Ngân Sơn
Soạn tin: HBC 11 013 Gửi 8785
015
THPT Nà Phặc
Soạn tin: HBC 11 015 Gửi 8785
016
THPT Bộc Bố
Soạn tin: HBC 11 016 Gửi 8785
017
THPT Phủ Thông
Soạn tin: HBC 11 017 Gửi 8785
018
THPT Ba Bể
Soạn tin: HBC 11 018 Gửi 8785
019
THPT Chuyên
Soạn tin: HBC 11 019 Gửi 8785
020
THPT Yên Hân
Soạn tin: HBC 11 020 Gửi 8785
023
THPT Quảng Khê
Soạn tin: HBC 11 023 Gửi 8785
024
THPT Bình Trung
Soạn tin: HBC 11 024 Gửi 87850 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top