Bảng mã trường THPT Tỉnh Hải DươngMã trường
Trường
Soạn tin
013
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 21 013 Gửi 8785
014
THPT Hồng Quang
Soạn tin: HBC 21 014 Gửi 8785
015
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 21 015 Gửi 8785
016
THPT Hoàng Văn Thụ
Soạn tin: HBC 21 016 Gửi 8785
017
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 21 017 Gửi 8785
018
THPT Chí Linh
Soạn tin: HBC 21 018 Gửi 8785
019
THPT Phả Lại
Soạn tin: HBC 21 019 Gửi 8785
020
THPT Nam Sách
Soạn tin: HBC 21 020 Gửi 8785
021
THPT Mạc Đĩnh Chi
Soạn tin: HBC 21 021 Gửi 8785
022
THPT Thanh Hà
Soạn tin: HBC 21 022 Gửi 8785
023
THPT Hà Đông
Soạn tin: HBC 21 023 Gửi 8785
024
THPT Hà Bắc
Soạn tin: HBC 21 024 Gửi 8785
025
THPT Kim Thành
Soạn tin: HBC 21 025 Gửi 8785
026
THPT Đồng Gia
Soạn tin: HBC 21 026 Gửi 8785
027
THPT Kinh Môn
Soạn tin: HBC 21 027 Gửi 8785
028
THPT Nhị Chiểu
Soạn tin: HBC 21 028 Gửi 8785
029
THPT Phúc Thành
Soạn tin: HBC 21 029 Gửi 8785
030
THPT Tứ Kỳ
Soạn tin: HBC 21 030 Gửi 8785
031
THPT Cầu Xe
Soạn tin: HBC 21 031 Gửi 8785
032
THPT Gia Lộc
Soạn tin: HBC 21 032 Gửi 8785
033
THPT Đoàn Thượng
Soạn tin: HBC 21 033 Gửi 8785
034
THPT Ninh Giang
Soạn tin: HBC 21 034 Gửi 8785
035
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 21 035 Gửi 8785
036
THPT Thanh Miện
Soạn tin: HBC 21 036 Gửi 8785
037
THPT Thanh Miện II
Soạn tin: HBC 21 037 Gửi 8785
038
THPT Cẩm Giàng
Soạn tin: HBC 21 038 Gửi 8785
039
THPT Bình Giang
Soạn tin: HBC 21 039 Gửi 8785
040
THPT Kẻ Sặt
Soạn tin: HBC 21 040 Gửi 8785
041
THPT Thành Đông
Soạn tin: HBC 21 041 Gửi 8785
042
THPT Tuệ Tĩnh
Soạn tin: HBC 21 042 Gửi 8785
043
THPT Trần Phú
Soạn tin: HBC 21 043 Gửi 8785
044
THPT Hưng Đạo
Soạn tin: HBC 21 044 Gửi 8785
045
THPT Khúc Thừa Dụ
Soạn tin: HBC 21 045 Gửi 8785
046
THPT Nam Sách II
Soạn tin: HBC 21 046 Gửi 8785
047
THPT Gia Lộc II
Soạn tin: HBC 21 047 Gửi 8785
048
THPT Thanh Bình
Soạn tin: HBC 21 048 Gửi 8785
049
THPT Kim Thành II
Soạn tin: HBC 21 049 Gửi 8785
050
THPT Ninh Giang II
Soạn tin: HBC 21 050 Gửi 8785
051
THPT Kinh Môn II
Soạn tin: HBC 21 051 Gửi 8785
052
THPT Thanh Miện III
Soạn tin: HBC 21 052 Gửi 8785
053
THPT Cẩm Giàng II
Soạn tin: HBC 21 053 Gửi 8785
054
THPT Đường An
Soạn tin: HBC 21 054 Gửi 8785
072
THPT Tứ Kỳ II
Soạn tin: HBC 21 072 Gửi 8785
073
THPT Phú Thái
Soạn tin: HBC 21 073 Gửi 8785
074
THPT Bến Tắm
Soạn tin: HBC 21 074 Gửi 8785
075
THPT Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 21 075 Gửi 8785
076
THPT Ái  Quốc
Soạn tin: HBC 21 076 Gửi 8785
077
THPT Trần Quang Khải
Soạn tin: HBC 21 077 Gửi 8785
078
THPT Quang Thành
Soạn tin: HBC 21 078 Gửi 8785
079
THPT Hồng Đức
Soạn tin: HBC 21 079 Gửi 8785
080
THPT Lương Thế Vinh
Soạn tin: HBC 21 080 Gửi 8785
081
THPT Marie Curie
Soạn tin: HBC 21 081 Gửi 8785
082
THPT Vũ Ngọc Phan
Soạn tin: HBC 21 082 Gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top