Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Hải Dương, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Hải Dương


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Hải Dương ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hải Dương, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Hải Dương

SOẠN TIN: HBC  21  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hải Dương bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hải Dương, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
013
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 21 013 Gửi 8785
014
THPT Hồng Quang
Soạn tin: HBC 21 014 Gửi 8785
015
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 21 015 Gửi 8785
016
THPT Hoàng Văn Thụ
Soạn tin: HBC 21 016 Gửi 8785
017
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 21 017 Gửi 8785
018
THPT Chí Linh
Soạn tin: HBC 21 018 Gửi 8785
019
THPT Phả Lại
Soạn tin: HBC 21 019 Gửi 8785
020
THPT Nam Sách
Soạn tin: HBC 21 020 Gửi 8785
021
THPT Mạc Đĩnh Chi
Soạn tin: HBC 21 021 Gửi 8785
022
THPT Thanh Hà
Soạn tin: HBC 21 022 Gửi 8785
023
THPT Hà Đông
Soạn tin: HBC 21 023 Gửi 8785
024
THPT Hà Bắc
Soạn tin: HBC 21 024 Gửi 8785
025
THPT Kim Thành
Soạn tin: HBC 21 025 Gửi 8785
026
THPT Đồng Gia
Soạn tin: HBC 21 026 Gửi 8785
027
THPT Kinh Môn
Soạn tin: HBC 21 027 Gửi 8785
028
THPT Nhị Chiểu
Soạn tin: HBC 21 028 Gửi 8785
029
THPT Phúc Thành
Soạn tin: HBC 21 029 Gửi 8785
030
THPT Tứ Kỳ
Soạn tin: HBC 21 030 Gửi 8785
031
THPT Cầu Xe
Soạn tin: HBC 21 031 Gửi 8785
032
THPT Gia Lộc
Soạn tin: HBC 21 032 Gửi 8785
033
THPT Đoàn Thượng
Soạn tin: HBC 21 033 Gửi 8785
034
THPT Ninh Giang
Soạn tin: HBC 21 034 Gửi 8785
035
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 21 035 Gửi 8785
036
THPT Thanh Miện
Soạn tin: HBC 21 036 Gửi 8785
037
THPT Thanh Miện II
Soạn tin: HBC 21 037 Gửi 8785
038
THPT Cẩm Giàng
Soạn tin: HBC 21 038 Gửi 8785
039
THPT Bình Giang
Soạn tin: HBC 21 039 Gửi 8785
040
THPT Kẻ Sặt
Soạn tin: HBC 21 040 Gửi 8785
041
THPT Thành Đông
Soạn tin: HBC 21 041 Gửi 8785
042
THPT Tuệ Tĩnh
Soạn tin: HBC 21 042 Gửi 8785
043
THPT Trần Phú
Soạn tin: HBC 21 043 Gửi 8785
044
THPT Hưng Đạo
Soạn tin: HBC 21 044 Gửi 8785
045
THPT Khúc Thừa Dụ
Soạn tin: HBC 21 045 Gửi 8785
046
THPT Nam Sách II
Soạn tin: HBC 21 046 Gửi 8785
047
THPT Gia Lộc II
Soạn tin: HBC 21 047 Gửi 8785
048
THPT Thanh Bình
Soạn tin: HBC 21 048 Gửi 8785
049
THPT Kim Thành II
Soạn tin: HBC 21 049 Gửi 8785
050
THPT Ninh Giang II
Soạn tin: HBC 21 050 Gửi 8785
051
THPT Kinh Môn II
Soạn tin: HBC 21 051 Gửi 8785
052
THPT Thanh Miện III
Soạn tin: HBC 21 052 Gửi 8785
053
THPT Cẩm Giàng II
Soạn tin: HBC 21 053 Gửi 8785
054
THPT Đường An
Soạn tin: HBC 21 054 Gửi 8785
072
THPT Tứ Kỳ II
Soạn tin: HBC 21 072 Gửi 8785
073
THPT Phú Thái
Soạn tin: HBC 21 073 Gửi 8785
074
THPT Bến Tắm
Soạn tin: HBC 21 074 Gửi 8785
075
THPT Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 21 075 Gửi 8785
076
THPT Ái  Quốc
Soạn tin: HBC 21 076 Gửi 8785
077
THPT Trần Quang Khải
Soạn tin: HBC 21 077 Gửi 8785
078
THPT Quang Thành
Soạn tin: HBC 21 078 Gửi 8785
079
THPT Hồng Đức
Soạn tin: HBC 21 079 Gửi 8785
080
THPT Lương Thế Vinh
Soạn tin: HBC 21 080 Gửi 8785
081
THPT Marie Curie
Soạn tin: HBC 21 081 Gửi 8785
082
THPT Vũ Ngọc Phan
Soạn tin: HBC 21 082 Gửi 8785
>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Hải Dương

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Hải Dương

SOẠN TIN: HBD 21 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 21 là mã tỉnh của Tỉnh Hải Dương; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Hải Dương và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 21 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Hải Dương, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top