Bảng mã trường THPT tỉnh Sơn La
Áp dụng xem điểm chuẩn, điểm thi
Mã trường
Trường
Soạn tin
011
THPT Mộc Lỵ
Soạn tin: HBC 14 011 Gửi 8785
012
THPT -Thảo Nguyên
Soạn tin: HBC 14 012 Gửi 8785
014
THPT Tô Hiệu
Soạn tin: HBC 14 014 Gửi 8785
015
THPT Thuận Châu
Soạn tin: HBC 14 015 Gửi 8785
016
THPT Phù Yên
Soạn tin: HBC 14 016 Gửi 8785
017
THPT Mai Sơn
Soạn tin: HBC 14 017 Gửi 8785
018
THPT Yên Châu
Soạn tin: HBC 14 018 Gửi 8785
019
THPT Sông Mã
Soạn tin: HBC 14 019 Gửi 8785
020
THPT Chiềng Sinh
Soạn tin: HBC 14 020 Gửi 8785
021
THPT Chuyên
Soạn tin: HBC 14 021 Gửi 8785
023
THPT Chiềng Ve
Soạn tin: HBC 14 023 Gửi 8785
024
THPT Sốp Cộp
Soạn tin: HBC 14 024 Gửi 8785
025
THPT Phiêng Khoài
Soạn tin: HBC 14 025 Gửi 8785
026
THPT Quỳnh Nhai
Soạn tin: HBC 14 026 Gửi 8785
027
THPT Mường La
Soạn tin: HBC 14 027 Gửi 8785
028
THPT Bắc Yên
Soạn tin: HBC 14 028 Gửi 8785
029
THPT Tông Lệnh
Soạn tin: HBC 14 029 Gửi 8785
030
THPT Chu Văn Thịnh
Soạn tin: HBC 14 030 Gửi 8785
031
THPT Gia Phù
Soạn tin: HBC 14 031 Gửi 8785
032
THPT Mường Giôn
Soạn tin: HBC 14 032 Gửi 8785
033
THPT Chiềng Khương
Soạn tin: HBC 14 033 Gửi 8785
034
THPT Cò Nòi
Soạn tin: HBC 14 034 Gửi 8785
036
THPT Mộc Hạ
Soạn tin: HBC 14 036 Gửi 8785
037
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 14 037 Gửi 8785
047
THPT Tân lập, Mộc Châu
Soạn tin: HBC 14 047 Gửi 8785
048
THPT Cọ Mạ
Soạn tin: HBC 14 048 Gửi 8785
049
THPT Mường Bú
Soạn tin: HBC 14 049 Gửi 8785
050
THPT Mường Lầm
Soạn tin: HBC 14 050 Gửi 8785
051
THPT Tân Lang
Soạn tin: HBC 14 051 Gửi 8785
052
THPT Bình Thuận
Soạn tin: HBC 14 052 Gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top