Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Sơn La, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Sơn La


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Sơn La phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Sơn La ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Sơn La, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Sơn La

SOẠN TIN: HBC  14  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Sơn La bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Sơn La, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
011
THPT Mộc Lỵ
Soạn tin: HBC 14 011 Gửi 8785
012
THPT -Thảo Nguyên
Soạn tin: HBC 14 012 Gửi 8785
014
THPT Tô Hiệu
Soạn tin: HBC 14 014 Gửi 8785
015
THPT Thuận Châu
Soạn tin: HBC 14 015 Gửi 8785
016
THPT Phù Yên
Soạn tin: HBC 14 016 Gửi 8785
017
THPT Mai Sơn
Soạn tin: HBC 14 017 Gửi 8785
018
THPT Yên Châu
Soạn tin: HBC 14 018 Gửi 8785
019
THPT Sông Mã
Soạn tin: HBC 14 019 Gửi 8785
020
THPT Chiềng Sinh
Soạn tin: HBC 14 020 Gửi 8785
021
THPT Chuyên
Soạn tin: HBC 14 021 Gửi 8785
023
THPT Chiềng Ve
Soạn tin: HBC 14 023 Gửi 8785
024
THPT Sốp Cộp
Soạn tin: HBC 14 024 Gửi 8785
025
THPT Phiêng Khoài
Soạn tin: HBC 14 025 Gửi 8785
026
THPT Quỳnh Nhai
Soạn tin: HBC 14 026 Gửi 8785
027
THPT Mường La
Soạn tin: HBC 14 027 Gửi 8785
028
THPT Bắc Yên
Soạn tin: HBC 14 028 Gửi 8785
029
THPT Tông Lệnh
Soạn tin: HBC 14 029 Gửi 8785
030
THPT Chu Văn Thịnh
Soạn tin: HBC 14 030 Gửi 8785
031
THPT Gia Phù
Soạn tin: HBC 14 031 Gửi 8785
032
THPT Mường Giôn
Soạn tin: HBC 14 032 Gửi 8785
033
THPT Chiềng Khương
Soạn tin: HBC 14 033 Gửi 8785
034
THPT Cò Nòi
Soạn tin: HBC 14 034 Gửi 8785
036
THPT Mộc Hạ
Soạn tin: HBC 14 036 Gửi 8785
037
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 14 037 Gửi 8785
047
THPT Tân lập, Mộc Châu
Soạn tin: HBC 14 047 Gửi 8785
048
THPT Cọ Mạ
Soạn tin: HBC 14 048 Gửi 8785
049
THPT Mường Bú
Soạn tin: HBC 14 049 Gửi 8785
050
THPT Mường Lầm
Soạn tin: HBC 14 050 Gửi 8785
051
THPT Tân Lang
Soạn tin: HBC 14 051 Gửi 8785
052
THPT Bình Thuận
Soạn tin: HBC 14 052 Gửi 8785
>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Sơn La

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Sơn La

SOẠN TIN: HBD 14 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 14 là mã tỉnh của Tỉnh Sơn La; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Sơn La và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 14 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Sơn La, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top