Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Bình Định, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Bình Định


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Bình Định phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Bình Định ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Định, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Bình Định

SOẠN TIN: HBC  37  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Định bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Định, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Quốc học
Soạn tin: HBC 37 001 Gửi 8785
002
THPT Trưng Vương
Soạn tin: HBC 37 002 Gửi 8785
003
THPT chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin: HBC 37 003 Gửi 8785
004
THPT Hùng Vương
Soạn tin: HBC 37 004 Gửi 8785
006
THPT Trần Cao Vân
Soạn tin: HBC 37 006 Gửi 8785
007
THPT Nguyễn Thái Học
Soạn tin: HBC 37 007 Gửi 8785
008
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 37 008 Gửi 8785
009
THPT Quy Nhơn
Soạn tin: HBC 37 009 Gửi 8785
010
THPT Số 1 Tuy phước
Soạn tin: HBC 37 010 Gửi 8785
011
THPT Số 2 Tuy phước
Soạn tin: HBC 37 011 Gửi 8785
012
THPT Nguyễn Diêu
Soạn tin: HBC 37 012 Gửi 8785
013
THPT Xuân Diệu
Soạn tin: HBC 37 013 Gửi 8785
015
THPT Số 1 An Nhơn
Soạn tin: HBC 37 015 Gửi 8785
016
THPT Số 2 An Nhơn
Soạn tin: HBC 37 016 Gửi 8785
017
THPT Số 3 An Nhơn
Soạn tin: HBC 37 017 Gửi 8785
018
THPT Hoà Bình
Soạn tin: HBC 37 018 Gửi 8785
019
THPT Nguyễn Đình Chiểu
Soạn tin: HBC 37 019 Gửi 8785
020
THPT Nguyễn Trường Tộ
Soạn tin: HBC 37 020 Gửi 8785
021
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 37 021 Gửi 8785
022
THPT Tây Sơn
Soạn tin: HBC 37 022 Gửi 8785
023
THPT Võ Lai
Soạn tin: HBC 37 023 Gửi 8785
024
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 37 024 Gửi 8785
025
THPT Vĩnh Thạnh
Soạn tin: HBC 37 025 Gửi 8785
026
THPT Số 1 Phù Cát
Soạn tin: HBC 37 026 Gửi 8785
027
THPT Số 2 Phù Cát
Soạn tin: HBC 37 027 Gửi 8785
028
THPT Số 3 Phù Cát
Soạn tin: HBC 37 028 Gửi 8785
029
THPT Ngô Mây
Soạn tin: HBC 37 029 Gửi 8785
030
THPT Nguyễn Hữu Quang
Soạn tin: HBC 37 030 Gửi 8785
031
THPT Số 1 Phù Mỹ
Soạn tin: HBC 37 031 Gửi 8785
032
THPT Số 2 Phù Mỹ
Soạn tin: HBC 37 032 Gửi 8785
033
THPT An Lương
Soạn tin: HBC 37 033 Gửi 8785
034
THPT Nguyễn Trung Trực
Soạn tin: HBC 37 034 Gửi 8785
035
THPT Bình Dương
Soạn tin: HBC 37 035 Gửi 8785
036
THPT Tăng Bạt Hổ
Soạn tin: HBC 37 036 Gửi 8785
037
THPT Nguyễn Trân
Soạn tin: HBC 37 037 Gửi 8785
038
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 37 038 Gửi 8785
039
THPT Lý Tự Trọng
Soạn tin: HBC 37 039 Gửi 8785
040
THPT Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 37 040 Gửi 8785
041
THPT Tam Quan
Soạn tin: HBC 37 041 Gửi 8785
042
THPT Hoài  Ân
Soạn tin: HBC 37 042 Gửi 8785
043
THPT Võ  Giữ
Soạn tin: HBC 37 043 Gửi 8785
044
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 37 044 Gửi 8785
045
THPT An  Lão
Soạn tin: HBC 37 045 Gửi 8785
046
THPT Số 2 An Lão
Soạn tin: HBC 37 046 Gửi 8785
047
THPT Trần Quang Diệu
Soạn tin: HBC 37 047 Gửi 8785
049
THPT Vân Vanh
Soạn tin: HBC 37 049 Gửi 8785
050
THPT Nguyễn Hồng Đạo
Soạn tin: HBC 37 050 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Định

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Bình Định

SOẠN TIN: HBD 37 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 37 là mã tỉnh của Tỉnh Bình Định; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Bình Định và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 37 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Định, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top