Bảng mã trường THPT tỉnh Bình Định

Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Quốc học
Soạn tin: HBC 37 001 Gửi 8785
002
THPT Trưng Vương
Soạn tin: HBC 37 002 Gửi 8785
003
THPT chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin: HBC 37 003 Gửi 8785
004
THPT Hùng Vương
Soạn tin: HBC 37 004 Gửi 8785
006
THPT Trần Cao Vân
Soạn tin: HBC 37 006 Gửi 8785
007
THPT Nguyễn Thái Học
Soạn tin: HBC 37 007 Gửi 8785
008
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 37 008 Gửi 8785
009
THPT Quy Nhơn
Soạn tin: HBC 37 009 Gửi 8785
010
THPT Số 1 Tuy phước
Soạn tin: HBC 37 010 Gửi 8785
011
THPT Số 2 Tuy phước
Soạn tin: HBC 37 011 Gửi 8785
012
THPT Nguyễn Diêu
Soạn tin: HBC 37 012 Gửi 8785
013
THPT Xuân Diệu
Soạn tin: HBC 37 013 Gửi 8785
015
THPT Số 1 An Nhơn
Soạn tin: HBC 37 015 Gửi 8785
016
THPT Số 2 An Nhơn
Soạn tin: HBC 37 016 Gửi 8785
017
THPT Số 3 An Nhơn
Soạn tin: HBC 37 017 Gửi 8785
018
THPT Hoà Bình
Soạn tin: HBC 37 018 Gửi 8785
019
THPT Nguyễn Đình Chiểu
Soạn tin: HBC 37 019 Gửi 8785
020
THPT Nguyễn Trường Tộ
Soạn tin: HBC 37 020 Gửi 8785
021
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 37 021 Gửi 8785
022
THPT Tây Sơn
Soạn tin: HBC 37 022 Gửi 8785
023
THPT Võ Lai
Soạn tin: HBC 37 023 Gửi 8785
024
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 37 024 Gửi 8785
025
THPT Vĩnh Thạnh
Soạn tin: HBC 37 025 Gửi 8785
026
THPT Số 1 Phù Cát
Soạn tin: HBC 37 026 Gửi 8785
027
THPT Số 2 Phù Cát
Soạn tin: HBC 37 027 Gửi 8785
028
THPT Số 3 Phù Cát
Soạn tin: HBC 37 028 Gửi 8785
029
THPT Ngô Mây
Soạn tin: HBC 37 029 Gửi 8785
030
THPT Nguyễn Hữu Quang
Soạn tin: HBC 37 030 Gửi 8785
031
THPT Số 1 Phù Mỹ
Soạn tin: HBC 37 031 Gửi 8785
032
THPT Số 2 Phù Mỹ
Soạn tin: HBC 37 032 Gửi 8785
033
THPT An Lương
Soạn tin: HBC 37 033 Gửi 8785
034
THPT Nguyễn Trung Trực
Soạn tin: HBC 37 034 Gửi 8785
035
THPT Bình Dương
Soạn tin: HBC 37 035 Gửi 8785
036
THPT Tăng Bạt Hổ
Soạn tin: HBC 37 036 Gửi 8785
037
THPT Nguyễn Trân
Soạn tin: HBC 37 037 Gửi 8785
038
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 37 038 Gửi 8785
039
THPT Lý Tự Trọng
Soạn tin: HBC 37 039 Gửi 8785
040
THPT Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 37 040 Gửi 8785
041
THPT Tam Quan
Soạn tin: HBC 37 041 Gửi 8785
042
THPT Hoài  Ân
Soạn tin: HBC 37 042 Gửi 8785
043
THPT Võ  Giữ
Soạn tin: HBC 37 043 Gửi 8785
044
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 37 044 Gửi 8785
045
THPT An  Lão
Soạn tin: HBC 37 045 Gửi 8785
046
THPT Số 2 An Lão
Soạn tin: HBC 37 046 Gửi 8785
047
THPT Trần Quang Diệu
Soạn tin: HBC 37 047 Gửi 8785
049
THPT Vân Vanh
Soạn tin: HBC 37 049 Gửi 8785
050
THPT Nguyễn Hồng Đạo
Soạn tin: HBC 37 050 Gửi 8785


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top