Mã trường THPT tỉnh Nghệ An
Mã trường
Trường
Soạn tin
002
THPT Huỳnh Thúc Kháng
Soạn tin: HBC 29 002 Gửi 8785
003
THPT Hà Huy Tập
Soạn tin: HBC 29 003 Gửi 8785
004
THPT Lê Viết Thuật
Soạn tin: HBC 29 004 Gửi 8785
006
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 29 006 Gửi 8785
007
Chuyên Toán ĐH Vinh
Soạn tin: HBC 29 007 Gửi 8785
014
THPT TX Cửa lò
Soạn tin: HBC 29 014 Gửi 8785
016
THPT Quỳ Châu
Soạn tin: HBC 29 016 Gửi 8785
017
THPT Quỳ Hợp 2
Soạn tin: HBC 29 017 Gửi 8785
018
THPT Quỳ Hợp 1
Soạn tin: HBC 29 018 Gửi 8785
021
THPT Đông Hiếu
Soạn tin: HBC 29 021 Gửi 8785
023
THPT Thái Hoà
Soạn tin: HBC 29 023 Gửi 8785
024
THPT 1/5
Soạn tin: HBC 29 024 Gửi 8785
025
THPT Tây Hiếu Nghĩa Đàn
Soạn tin: HBC 29 025 Gửi 8785
026
THPT Cờ Đỏ
Soạn tin: HBC 29 026 Gửi 8785
029
THPT Quỳnh Lưu 1
Soạn tin: HBC 29 029 Gửi 8785
030
THPT Quỳnh Lưu 2
Soạn tin: HBC 29 030 Gửi 8785
031
THPT Quỳnh Lưu 3
Soạn tin: HBC 29 031 Gửi 8785
032
THPT Quỳnh Lưu 4
Soạn tin: HBC 29 032 Gửi 8785
033
THPT Nguyễn Đức Mậu
Soạn tin: HBC 29 033 Gửi 8785
034
THPT Hoàng Mai
Soạn tin: HBC 29 034 Gửi 8785
037
THPT Kỳ Sơn
Soạn tin: HBC 29 037 Gửi 8785
039
THPT Tương Dương 1
Soạn tin: HBC 29 039 Gửi 8785
040
THPT Tương Dương 2
Soạn tin: HBC 29 040 Gửi 8785
042
THPT Con Cuông
Soạn tin: HBC 29 042 Gửi 8785
043
THPT Mường Quạ
Soạn tin: HBC 29 043 Gửi 8785
044
THPT Tân Kỳ
Soạn tin: HBC 29 044 Gửi 8785
047
THPT Tân Kỳ 3
Soạn tin: HBC 29 047 Gửi 8785
048
THPT Yên Thành 2
Soạn tin: HBC 29 048 Gửi 8785
049
THPT Phan Thúc Trực
Soạn tin: HBC 29 049 Gửi 8785
050
THPT Bắc Yên Thành
Soạn tin: HBC 29 050 Gửi 8785
052
THPT Yên Thành 3
Soạn tin: HBC 29 052 Gửi 8785
054
THPT Phan Đăng Lưu
Soạn tin: HBC 29 054 Gửi 8785
055
THPT Diễn Châu 2
Soạn tin: HBC 29 055 Gửi 8785
056
THPT Diễn Châu 3
Soạn tin: HBC 29 056 Gửi 8785
057
THPT Diễn Châu 4
Soạn tin: HBC 29 057 Gửi 8785
061
THPT Nguyễn Xuân Ôn
Soạn tin: HBC 29 061 Gửi 8785
062
THPT Diễn Châu 5
Soạn tin: HBC 29 062 Gửi 8785
063
THPT Anh Sơn 3
Soạn tin: HBC 29 063 Gửi 8785
064
THPT Anh Sơn 1
Soạn tin: HBC 29 064 Gửi 8785
065
THPT Anh Sơn 2
Soạn tin: HBC 29 065 Gửi 8785
067
THPT Đô Lương 3
Soạn tin: HBC 29 067 Gửi 8785
068
THPT Đô Lương 1
Soạn tin: HBC 29 068 Gửi 8785
069
THPT Đô Lương 2
Soạn tin: HBC 29 069 Gửi 8785
073
THPT Thanh Chương 3
Soạn tin: HBC 29 073 Gửi 8785
074
THPT Nguyễn Sỹ Sách
Soạn tin: HBC 29 074 Gửi 8785
075
THPT Đặng Thúc Hứa
Soạn tin: HBC 29 075 Gửi 8785
078
THPT Thanh Chương 1
Soạn tin: HBC 29 078 Gửi 8785
079
THPT Đặng Thai Mai
Soạn tin: HBC 29 079 Gửi 8785
080
THPT Nghi Lộc 3
Soạn tin: HBC 29 080 Gửi 8785
081
THPT Nghi Lộc 1
Soạn tin: HBC 29 081 Gửi 8785
082
THPT Nghi Lộc 2
Soạn tin: HBC 29 082 Gửi 8785
084
THPT Nguyễn Thức Tự
Soạn tin: HBC 29 084 Gửi 8785
085
THPT Nghi Lộc 4
Soạn tin: HBC 29 085 Gửi 8785
087
THPT Nam Đàn 1
Soạn tin: HBC 29 087 Gửi 8785
088
THPT Nam Đàn 2
Soạn tin: HBC 29 088 Gửi 8785
089
THPT Kim Liên
Soạn tin: HBC 29 089 Gửi 8785
092
THPT Lê Hồng Phong
Soạn tin: HBC 29 092 Gửi 8785
093
THPT Phạm Hồng Thái
Soạn tin: HBC 29 093 Gửi 8785
094
THPT Thái Lão
Soạn tin: HBC 29 094 Gửi 8785
095
THPT Đinh Bạt Tụy
Soạn tin: HBC 29 095 Gửi 8785
097
THPT Quế Phong
Soạn tin: HBC 29 097 Gửi 8785
125
THPT Nguyễn Trường Tộ
Soạn tin: HBC 29 125 Gửi 8785
126
THPT Nghi Lộc 5
Soạn tin: HBC 29 126 Gửi 8785
127
THPT Nam yên Thành
Soạn tin: HBC 29 127 Gửi 8785
128
THPT Đô Lương 4
Soạn tin: HBC 29 128 Gửi 8785


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top