Mã trường THPT Tỉnh Thanh Hóa
Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Đào Duy Từ
Soạn tin: HBC 28 001 Gửi 8785
002
THPT Hàm Rồng
Soạn tin: HBC 28 002 Gửi 8785
003
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 28 003 Gửi 8785
004
THPT Tô Hiến Thành
Soạn tin: HBC 28 004 Gửi 8785
005
THPT Trường Thi
Soạn tin: HBC 28 005 Gửi 8785
006
THPT Lý Thường Kiệt
Soạn tin: HBC 28 006 Gửi 8785
007
THPT Đào Duy Anh
Soạn tin: HBC 28 007 Gửi 8785
009
THPT Bỉm Sơn
Soạn tin: HBC 28 009 Gửi 8785
010
THPT Lê Hồng Phong
Soạn tin: HBC 28 010 Gửi 8785
012
THPT Sầm Sơn
Soạn tin: HBC 28 012 Gửi 8785
013
THPT Nguyễn Thị Lợi
Soạn tin: HBC 28 013 Gửi 8785
015
THPT Quan Hoá
Soạn tin: HBC 28 015 Gửi 8785
017
THPT Quan Sơn
Soạn tin: HBC 28 017 Gửi 8785
019
THPT Mường Lát
Soạn tin: HBC 28 019 Gửi 8785
021
THPT Bá Thước
Soạn tin: HBC 28 021 Gửi 8785
022
THPT Hà Văn Mao
Soạn tin: HBC 28 022 Gửi 8785
024
THPT Cầm Bá Thước
Soạn tin: HBC 28 024 Gửi 8785
025
THPT Thường Xuân 2
Soạn tin: HBC 28 025 Gửi 8785
027
THPT Như Xuân
Soạn tin: HBC 28 027 Gửi 8785
029
THPT Như Thanh
Soạn tin: HBC 28 029 Gửi 8785
030
THPT Như Thanh 2
Soạn tin: HBC 28 030 Gửi 8785
032
THPT Lang Chánh
Soạn tin: HBC 28 032 Gửi 8785
034
THPT Ngọc Lặc
Soạn tin: HBC 28 034 Gửi 8785
035
THPT Lê Lai
Soạn tin: HBC 28 035 Gửi 8785
037
THPT Thạch Thành 1
Soạn tin: HBC 28 037 Gửi 8785
038
THPT Thạch Thành 2
Soạn tin: HBC 28 038 Gửi 8785
039
THPT Thạch Thành 3
Soạn tin: HBC 28 039 Gửi 8785
041
THPT Cẩm Thuỷ 1
Soạn tin: HBC 28 041 Gửi 8785
042
THPT Cẩm Thuỷ 2
Soạn tin: HBC 28 042 Gửi 8785
043
THPT Cẩm Thuỷ 3
Soạn tin: HBC 28 043 Gửi 8785
045
THPT Lê Lợi
Soạn tin: HBC 28 045 Gửi 8785
046
THPT Lê Hoàn
Soạn tin: HBC 28 046 Gửi 8785
047
THPT Lam Kinh
Soạn tin: HBC 28 047 Gửi 8785
048
THPT Thọ Xuân 4
Soạn tin: HBC 28 048 Gửi 8785
049
THPT Lê Văn Linh
Soạn tin: HBC 28 049 Gửi 8785
050
THPT Thọ Xuân 5
Soạn tin: HBC 28 050 Gửi 8785
052
THPT Vĩnh Lộc
Soạn tin: HBC 28 052 Gửi 8785
053
THPT Tống Duy Tân
Soạn tin: HBC 28 053 Gửi 8785
054
THPT Trần Khát Chân
Soạn tin: HBC 28 054 Gửi 8785
056
THPT Thiệu Hoá
Soạn tin: HBC 28 056 Gửi 8785
057
THPT Nguyễn Quán Nho
Soạn tin: HBC 28 057 Gửi 8785
058
THPT Lê Văn Hưu
Soạn tin: HBC 28 058 Gửi 8785
070
THPT Nông Cống 2
Soạn tin: HBC 28 070 Gửi 8785
071
THPT Nông Cống 3
Soạn tin: HBC 28 071 Gửi 8785
072
THPT Nông Cống 4
Soạn tin: HBC 28 072 Gửi 8785
073
THPT Triệu Thị Trinh
Soạn tin: HBC 28 073 Gửi 8785
075
THPT Đông Sơn 1
Soạn tin: HBC 28 075 Gửi 8785
076
THPT Đông Sơn 2
Soạn tin: HBC 28 076 Gửi 8785
077
THPT Nguyễn Mộng Tuân
Soạn tin: HBC 28 077 Gửi 8785
079
THPT Hà Trung
Soạn tin: HBC 28 079 Gửi 8785
080
THPT Hoàng Lệ Kha
Soạn tin: HBC 28 080 Gửi 8785
081
THPT Nguyễn Hoàng
Soạn tin: HBC 28 081 Gửi 8785
083
THPT Lương Đắc Bằng
Soạn tin: HBC 28 083 Gửi 8785
084
THPT Hoằng Hoá 2
Soạn tin: HBC 28 084 Gửi 8785
085
THPT Hoằng Hoá 3
Soạn tin: HBC 28 085 Gửi 8785
086
THPT Hoằng Hoá 4
Soạn tin: HBC 28 086 Gửi 8785
087
THPT Lưu Đình Chất
Soạn tin: HBC 28 087 Gửi 8785
088
THPT Lê Viết Tạo
Soạn tin: HBC 28 088 Gửi 8785
090
THPT Ba Đình
Soạn tin: HBC 28 090 Gửi 8785
091
THPT Mai Anh Tuấn
Soạn tin: HBC 28 091 Gửi 8785
092
THPT Trần Phú
Soạn tin: HBC 28 092 Gửi 8785
094
THPT Hậu Lộc 1
Soạn tin: HBC 28 094 Gửi 8785
095
THPT Hậu Lậc 2
Soạn tin: HBC 28 095 Gửi 8785
096
THPT Đinh Chương Dương
Soạn tin: HBC 28 096 Gửi 8785
098
THPT Quảng Xương 1
Soạn tin: HBC 28 098 Gửi 8785
099
THPT Quảng Xương 2
Soạn tin: HBC 28 099 Gửi 8785
100
THPT Quảng Xương 3
Soạn tin: HBC 28 100 Gửi 8785
101
THPT Quảng Xương 4
Soạn tin: HBC 28 101 Gửi 8785
102
THPT Nguyễn Xuân Nguyên
Soạn tin: HBC 28 102 Gửi 8785
103
THPT Đặng Thai Mai
Soạn tin: HBC 28 103 Gửi 8785
105
THPT Tĩnh Gia 1
Soạn tin: HBC 28 105 Gửi 8785
106
THPT Tĩnh Gia 2
Soạn tin: HBC 28 106 Gửi 8785
107
THPT Tĩnh Gia 3
Soạn tin: HBC 28 107 Gửi 8785
108
THPT Tĩnh Gia 5
Soạn tin: HBC 28 108 Gửi 8785
110
THPT Yên Định 1
Soạn tin: HBC 28 110 Gửi 8785
111
THPT Yên Định 2
Soạn tin: HBC 28 111 Gửi 8785
112
THPT Yên Định 3
Soạn tin: HBC 28 112 Gửi 8785
113
THPT Thống Nhất
Soạn tin: HBC 28 113 Gửi 8785
114
THPT Trần Ân Chiêm
Soạn tin: HBC 28 114 Gửi 8785
115
THPT Hà Tông Huân
Soạn tin: HBC 28 115 Gửi 8785
118
THPT Chuyên Lam Sơn
Soạn tin: HBC 28 118 Gửi 8785
120
THPT Hậu Lộc 3
Soạn tin: HBC 28 120 Gửi 8785
121
THPT Hậu Lộc 4
Soạn tin: HBC 28 121 Gửi 8785
122
THPT Bá Thước 3
Soạn tin: HBC 28 122 Gửi 8785
123
THPT Bắc Sơn
Soạn tin: HBC 28 123 Gửi 8785
124
THPT Nông Cống
Soạn tin: HBC 28 124 Gửi 8785
125
THPT Đông Sơn
Soạn tin: HBC 28 125 Gửi 8785
126
THPT Nga Sơn
Soạn tin: HBC 28 126 Gửi 8785
127
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 28 127 Gửi 8785
128
THPT Tĩnh Gia 4
Soạn tin: HBC 28 128 Gửi 8785
129
THPT Thạch Thành 4
Soạn tin: HBC 28 129 Gửi 8785
130
THPT Như Xuân 2
Soạn tin: HBC 28 130 Gửi 8785
137
THPT Hoằng Hoá
Soạn tin: HBC 28 137 Gửi 8785
138
THPT Quan Sơn 2
Soạn tin: HBC 28 138 Gửi 8785


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top